Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

7 Mayıs 2017
Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 22

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM K. UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Eğitimde kademeler arası geçiş,

öğretmen yeterlikleri,

öğretmen yetiştirme ve

okul müdürü rolleri konularında

çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Profesör 1 1 Doktora ve Doçentliği

Çevre Mühendisliği alanından

olmak ve havada, suda,

toprakta PAH’lar PCB’ler ve

pestisitlerin

tespiti ve giderilmesi konularında

çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında

doçentliğini almış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Doçent 1 1 Fizik eğitiminde sanal laboratuvar

uygulamaları yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doçent 1 1 Rumca – Türkçe manzum sözlükler

ve Türkçenin kelime sıklığı üzerine

çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Çocuk edebiyatı alanında doktora

yapmış olmak, konuşma ve

dinleme

alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doçent 1 1 Farklı irrigasyon teknikleri

alanında

çalışmaları olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türk mitolojisi aşık edebiyatı

alanlarında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Koroner bypass cerrahisinde

preoperatif statin kullanımının

sistemik inflamatuar yanıt

sendromu

ve miyokardiyal koruma üzerine

etkinliği konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Böbrek taşı olan hastaların

BT görüntülerine göre,

prostat taşlarının sıklık ve lokasyonları

konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 En az iki yıl yardımcı doçent olarak

çalışmış olmak ve çocukluk çağı obezitesi ve kardiyovasküler

komplikasyonları ve obezite ile ilgili

çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Türk romanında Ermeniler ve

imagoloji alanında çalışmaları olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Piyano ve Gitar Doçent 1 1 Müzik eğitiminde bireysel çalgı üzerine ölçek geliştirme alanında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 3 1 Eğitim tarihinde, eğitim kurumlarının

yönetim ve denetimi konularında

çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Doçent 3 1 İstanbul tariki alanında

çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 3 1 Keşşaf Tefsiri’ nin şerh ve haşiyeleri

alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Doçent 3 1 Bitkilerde abiyotik stres kökenli

oksidatif stres ve antioksidan sistem

konusunda uluslararası nitelikli

dergilerde yayınları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 3 1 Çocuk nörolojisi uzmanı olmak ve

Hipoglisemili çocuklarda beyin MR

görüntüleme bulguları konusunda

çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Doçent 3 1 Nanokristal yapılı metalik

malzemelerin termal kararlılığı

konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doçent 3 1 Turizm coğrafyası ve tarihi coğrafya

alanlarında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yardımcı Doçent 3 1 Fonksiyonel açıdan zenginleştirilmiş

yaş makarna teknolojisi alanında

çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yardımcı Doçent 3 1 Yükseköğretimde stratejik planlama ve

performans yönetimi alanlarında

çalışmaları olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yardımcı Doçent 3 1 Demir Çelik Sanayi kümelenmeleri

alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Tiyoüre bazlı kiral kaliksaren

organokatalizörlerin sentezi ve

aktiviteleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri  Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Grafen esaslı elektro kimyasal kiral

ayırt etme alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri  Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Doktorasını Fen Bilgisi Öğretmenliği

alanında yapmak ve araştırmaya

dayalı öğrenme ve özdüzenleme

alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 4 1 Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve

Kanser hastalarında antiemetik tedavinin

kardiyovasküler sistem üzerine olan etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Adacık nakli ile ilgili çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Otizmli bireylerde kendini izleme ve tersine kaynaştırma konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Yardımcı Doçent 5 1 Nanopartikül bazlı elektro kimyasal sensörler alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Doçent 5 1 Yoğun bakım hastalarında bilgisayar destekli glisemi takip protokolü üzerine çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Yardımcı Doçent 5 1 Şizofreni hastalarına yönelik inanç, damgalama ve sosyal mesafe davranışı üzerine çalışmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler