Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Haziran 2017
Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Doçent adayları ile Ereğli Adalet Meslek Yüksekokuluna başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM

DALI/

PROGRAM

K.UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Sinovyum, periton ve

omentumun kondrosit

büyümesi üzerine etkileri

ve femur başı

avaskülernekrozunun

fokal anatomik yüzey

yenileme

implantasyonuyla tedavisi

ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Biyoteknoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Biyokimya

alanında almış olmak,

alkolün eritrosit

metabolizması üzerine

etkileri, serbest radikaller

ve antioksidan savunma

sistemleri konularında

çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 1 1 Nevşehir bölgesinde

bulunan pomzaların taşıma

gücünün ve geoteknik

özelliklerinin belirlenmesi

konusunda çalışmaları

olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doçent 1 1 Televizyonda yayınlanan

sağlık programları ve İmaj

Yönetimi konularında

çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Kurumsal yönetim ve iç

kontrol alanlarında

çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık Doçent 3 1 Bankalarda İnsan

Kaynakları Yönetimi

alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Moğol İstilası ve İslam

Dünyasında Kılavuzlar

konularında

çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Film Tasarım ve Yönetmenliği Yardımcı Doçent 5 1 Bakanlık imajı ve Halkla

İlişkiler ve Reklam alanında

araştırma teknikleri

alanlarında çalışmaları

olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Yardımcı Doçent 5 1 İşletme ve Endüstri

Mühendisliği alanlarında

lisansüstü eğitim yapmış

olmak. Lojistik ve tedarik

zinciri konusunda

çalışmaları olmak.

Yükseköğretimde en az

1 (bir) yıllık deneyime

sahip olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 5 1 Eklem içi kanamanın eklem

hasarı üzerinde etkisinin

değerlendirildiği deneysel

çalışması olmak ve temel

mikro cerrahi eğitimi

almış olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Oral antiviral tedavi alan

kronik Hepatit B

hastalarında ilaç uyumunun

psikometrik testlerle

ilişkisinin değerlendirilmesi

ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi ve Bilişimi Yardımcı Doçent 1 1 Kadın doğum uzmanı olarak

en az 10 (on) yıllık hekimlik

deneyimi olmak ve

fitoterapi, kupaterapi

benzeri geleneksel tıp

sertifikasyonuna

sahip olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Yardımcı Doçent 3 1 Görüntü işleme teknikleri

ve yapay zeka yöntemleri

kullanarak atık su arıtmada

performans analizlerinin

incelenmesi üzerine

çalışma yapmış olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Yardımcı Doçent 3 1 İşbirlikli iletişim ağları için

sinyal işleme teknikleri

üzerine çalışma

yapmış olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Yardımcı Doçent 3 1 Sürekli optimizasyon

problemleri için değişken

komşuluk arama

tekniklerinin geliştirilmesi

üzerine çalışma yapmış

olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Yardımcı Doçent 4 1 Gelişim Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. Ebeveyn ve ergen ilişkileri alanında çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlıda Millet sistemi ve Bulgar Eksarhanesi alanında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Seramik Yardımcı Doçent 3 1 Seramik lisans mezunu olmak. Seramik ve Resim-İş Eğitimi alanında lisansüstü eğitimi yapmış olmak. Selçuklu dönemi toprak sanatları ve boya maddeleri konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Seramik Yardımcı Doçent 3 1 Seramik sanatında dijital yaklaşımlar alanında çalışmaları olmak.
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent 5 1 İktisat alanında lisansüstü eğitime sahip olmak. Ekonomik krizler ve bölgesel ekonomik büyüme konularında çalışması olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Yardımcı Doçent 3 1 Yoğurt, kefir, probiyotik yoğurt tüketiminin hipertansiyon üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yardımcı Doçent 2 1 Tahavi ve Beyhaki’de Hadis konusunda doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.