Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

Namık Kemal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

11 Nisan 2017
Namık Kemal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.
BİRİM BÖLÜM ABD KADRO UNV. DER. ADET KOŞULLARI
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Profesör 1 1 Peyzaj onarım, çevre duyarlılığı, peyzaj ekolojisi, bitki materyali, alan kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 1 Moleküler genetik, doku tipleme, hematolojik ve moleküler tanı alanlarında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Moleküler biyofizik, moleküler dinamik, protein katlanması termodinamiği ve kinetiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 1 Çocukluk çağında lipidprofilinin değerlendirilmesine yönelik saha çalışması yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Bizans Tarihi ve erken Osmanlı dönemi Balkan tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ tarihi Profesör 1 1 Osmanlı dönemi Balkan tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Klasik Arkeoloji bilim Dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Epigrafi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 Osmanlı iktisat tarihi ve Balkan kentleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik

Kimya

Doçent 2 1 Kimya bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Elektrokimyasal ilaç analizleri ve reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Makina Mekanik Doçent 1 1 Makine Mühendisliği bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Katı cisimler mekaniği ve sürekli ortamların titreşimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Makina Termodinamik Doçent 1 1 Makine Mühendisliği bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. İplik bobinlerinin kurutulması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs hastalıkları Doçent 1 1 Göğüs hastalıkları bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak. Uyku konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs hastalıkları Doçent 1 1 Göğüs hastalıkları bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalar üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Kadın hastalıkları ve doğum bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Jinekolojik robotik cerrahi ile ilgili deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Doçent 1 1 Kulak Burun Boğaz bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Otoloji ve Nörotoloji sertifikasına sahip olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doçent 1 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak. Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Gıda teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Yrd. Doç. 5 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış; sivil toplum ve şiddet üzerine çalışma yapmış olmak
Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Yrd. Doç. 4 1 XVI. yy’da Filistin üzerine çalışma yapmış olmak.
Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Yrd. Doç. 5 1 Klinik psikoloji veya uygulamalı psikoloji alanında doktora yapmış; toplumsal cinsiyet, bağlanma stilleri, özanlayış konularında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal

Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyal

Biyoteknoloji

Yrd. Doç. 2 1 Bakteri genetiği, bakteri metabolizması ve biyoinsektisit üretimi üzerine çalışma yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Yrd. Doç. 5 1 Yapay öğrenme; konuşma, görüntü ve video sinyal işleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yrd. Doç. 5 1 Flexible ve rijidüreterorenoscopi üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 3 1 Jinekolojik kanser tedavilerinin inkontinans üzerindeki etkisinin belirlenmesi üzerine ürodinamik çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1 Çocuk cerrahisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1 Çocukluk çağı bronşektazilerinde cerrahi tedavi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1 Abdominalaorta’da kros klemp konulmasının yarattığı myokard hasarlarının tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Yrd. Doç. 2 1 Tüberküloz plörezilerderezidüelplevral kalınlaşma ve fonksiyonel sekel üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi

ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. 4 1 Hormonal değişimin periferik sinir çalışmalarına etkisini inceleyen EMG çalışması yapmış olmak
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema -Televizyon Yrd. Doç. 1 1 Sinema eğitimi amaçlı seri belgesel film yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema Televizyon Sinema televizyon Yrd. Doç. 1 1 Balkanlarda Türkçe radyo yayıncılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yrd. Doç. 4 1 Antropometrik, biyomotor ve fizyolojik özellikler ile akademik başarı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Yrd. Doç. 1 1 Beslenme Bilimlerinde Doktora yapmış, demir metabolizmasıyla ilgili çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

BENZER HABERLER