Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Namık Kemal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Ocak 2018
Namık Kemal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

 

BİRİM BÖLÜM ABD KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

ADET KOŞULLARI
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Profesör 1 1 Bitkisel yağ teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni Yemler ve Hayvan Besleme Profesör 1 1 Kanatlı beslenmesi ve yumurta kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni Biyometri ve Genetik Profesör 1 1 Çiftlik hayvanlarında genetik polimorfizm ve biyolojik olayların modellenmesi üzerine çalışmalar yapmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Profesör 1 1 Tekstil Teknolojisi ve dokuma kumaş alanında çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomalzeme Profesör 1 1 Kimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Polimerik malzemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel San.Tas.ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Profesör 1 1 Ekolojik Planlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Güzel San.Tas.ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Profesör 1 1 Peyzaj planlama ve ekoturizm planlaması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Spektroskopik analiz yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doçent 1 1 Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Web içerik çıkarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Endokronoloji ve metabolizma hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Hormonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 1 1 İndol temelli bileşiklerin sentezi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Yardımcı Doçent 1 1 Endüstri Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği alanında doktora yapmış, enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 1 Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış, genetik algoritma konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Doğum ve Jinekoloji Yardımcı Doçent 1 1 Hayvanlarda meme hastalıkları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel San.Tas.ve Mimarlık Fakültesi Resim Resim Yardımcı Doçent 1 1 Resim alanında sanatta yeterlilik unvanına sahip olmak. Sanatsal anatomi ve gravür konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Doğal antisense RNA’lar konusunda çalışma yapmış, moleküler genetik teknikleri konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 1 Post partum kanama ve buna bağlı anne ölümlerini önleme konusunda tecrübeli olmak, pelvik taban bozukluğuyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Çocuk immunolojisi ve allerji hastalıkları alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 2 1 Nocturnal enürezis ve noktüri konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 2 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntü-lerinin kıyaslanmasında farklı program kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1 Antidepresanlar ile metabolik sendrom ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 1 Torokolomber bileşke travmaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 1 Ortopedi Board sınavını başarmış, travma konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 1 Ortopedi Board sınavını başarmış, travma konusunda çalışmalar yapmış olmak
Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 1 1 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik yada Halk sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı dönemi uleması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Beşeri ve İktisadi Coğrafya Yardımcı Doçent 1 1 Beşeri coğrafya ve karşılaştırmalı eğitim üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Yardımcı Doçent 1 1 Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi (Folklör) Yardımcı Doçent 3 1 Anadolu masalları üzerine çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Yardımcı Doçent 3 1 Yaşlılık ve Yaşlanma Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Yardımcı Doçent 1 1 Maliye veya İktisat alanında doktora yapmış, para politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Yardımcı Doçent 1 1 Kamu yönetimi alanında doktora yapmış, yönetim bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Yardımcı Doçent 1 1 Mezhepler Tarihi alanında doktora yapmış, yabancı ülkelerdeki Sünni Müslümanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yardımcı Doçent 5 1 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında, Din Eğitimi alanında doktora yapmış, Osmanlı Yüksek Din Eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yardımcı Doçent 5 1 Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış, din politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü Çalgı Anasanat Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Anadolu sohbetlerinde icra edilen musiki üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER