Akademik Personel | 22 Temmuz 2019, Pazartesi

Nabi Avcı’nın Katılımlarıyla YÖK’te Toplantı Gerçekleştirildi

29 Aralık 2016
Nabi Avcı’nın Katılımlarıyla YÖK’te Toplantı Gerçekleştirildi
       

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve üniversitelerin güzel sanatlar, fen edebiyat, turizm fakülteleri ile turizm yüksekokulları ve konservatuvarların yöneticilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi

Ülkemizin tarih, edebiyat, sanat, kültür ve turizm alanında, eğitim ve bilim odaklı strateji ve politikalarının görüşüldüğü toplantının açılışında YÖK Başkanı Saraç ve Bakan Avcı birer konuşma gerçekleştirdi.YÖK Başkanı Saraç, Sayın Nabi Avcı’ya, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür ve Turizm Bakanı olarak Yükseköğretim Kurulunda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başladı.

Bugünkü beraberliğin ana temasının, yükseköğretimdeki 7,5 milyon gencin ve onların fikir dünyasını zenginleştirecek bir düşünceler sistemi olan edebiyat, tarih, sanat ve turizm konularında Bakan Nabi Avcı’nın görüşlerini dinlemek olduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç, mezun öğrencilerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağı alanlar hakkındaki konuların bugünkü toplantıda ele alınacağını söyledi.Teknolojinin ana dinamik oluşturduğu global dünyanın güçlü unsurları olan yüksek teknoloji, inovasyon, sibernetik, dijital dünya gibi kavramların dönemini yaşadığımızı vurgulayan Saraç, YÖK olarak başarılarının temelinde önce insan faktörünün olması gerektiğinin bilinci ile hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Sadece sosyal bilimlerde ve sanatta okuyan öğrencilere değil, tüm öğrencilerin eğitim süreci boyunca edindikleri akademik bilginin yanında ruhlarına hitap edecek, fikir dünyalarını geliştirecek konularla da yaşamlarının zenginleştirilmesine gayret gösterdiklerinin altını çizen YÖK Başkanı, bu düşünce ile son 1,5 yılda üniversite öğrencilerine yönelik, alanında seçkin isimlerin konuşmacı olarak katıldığı “Kültür ve Sanat Söyleşileri” Programlarını başlattıklarını yineledi.

Üniversitede ve akademide yakın zamanda gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri, özellikle yapısal dönüşüm odaklı girişimlerden kısaca söz eden YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:”Tarafımızca gerçekleştirilen ve yapısal değişim niteliğinde olan çıktı süreçli en önemli girişimlerimiz arasında, ‘Kalite Kurulu’nun oluşturulması’ ve ‘Misyon Farklılaşması Odaklı İhtisaslaşma’ çalışmalarıdır.

Üniversitelerimizin tümünün aynı ve birbirinin kopyası olmasını tasvip etmiyoruz. Üniversitelerimiz farklı değerler üretmelidir. Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta farklılaşmasını hedefliyoruz. Bunun için de üniversitelerin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, üniversite olmanın şümullü yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmesine ihtiyaç vardır.Bu yaklaşımın bir üniversitenin sadece bir alanda faaliyet göstermesi olarak anlaşılmamalı, bütün alanlarda faaliyet gösterirken bir alanda temayüz etmesi kastedilmektedir. Bu alanda uzun ve kollektif çalışmalarla belirlenen 5 üniversitemiz, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.Sayın Cumhurbaşkanımız, Külliyedeki ödül töreninde bugün bir de bizim yoğunlaşmamız gereken tematik bir alanı işaret etti. Müzik. Biz de sanat dünyamız açısından bu güzel ve anlamlı öneriyi ilgili kurullarımızla çalışarak hemen gerçekleştirmeye başlayacağız.”

Bütün bu projelerin hayata geçirilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğunun  önemi belirten Saraç, doktora derecesine sahip insan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik olarak “Ülkemiz için öncelikli olan ve öğretim üyesi ihtiyacı olan belli alanlarda İhtisaslaşacak 1000 Yönlendirilmiş Araştırma Görevlisi Alımı” için ilana çıktıklarından bahsetti.

Buna ek olarak “100/2000 Doktora Projesi”ni hayata geçirerek yükseköğretim tarihinde bir ilke imza attıklarının altını çizen Başkan Saraç, ülkemizin doktoralı insan ihtiyacını karşılamak üzere 100 önemli ve disiplinler arası alanda 2000 kişiye tatminkâr bir burs verileceğini vurguladı.Bu alanların rasyonel bir yaklaşımla belirlendiğini ve ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek bir şekilde tasarlandığını söyleyen Saraç, “100/2000 Doktora Projesi”nin önemli ögelerinin disiplinler arası kurgulanması ve gelecek 10 yılın öne çıkan alanlarına hitap etmesi olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise, YÖK Başkanı Saraç ve ekibi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının, YÖK ve üniversiteler arasında birlikte neler yapabileceği konusunu iyi bir çerçeveye kavuşturduklarını söyleyerek, en azından programların tasarlanmasından illerde üniversitelerde yapılabilecek etkinliklerde bakanlık olarak ne tür destekler sağlayabilecekleri konusunda çerçevenin az çok belirlendiğini dile getirdi.

Kültür Bakanlığı olarak çok nitelikli sanat tarihçilerine, çok nitelikli arkeologlara, çok nitelikli kütüphanecilere, bilim araştırmacılarına ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Avcı, YÖK’ün yürüttüğü üniversitelerdeki misyon farklılaşması çalışmasını da dile getirerek şöyle devam etti:”Bu projeyi, sadece üniversite düzeyinde değil, aynı zamanda aynı alanda çalışan fakülteler düzeyinde de gerçekleştirmemizde büyük yarar var.Üniversitelerin turizm türlerine ilişkin programlarını geliştirirken, herkesin dağcılıkla ilgili programlar geliştirmesi gerekmiyor ya da arkeoloji, sanat tarihi alanında çalışmalar yapan bölümler bile kendi aralarında yöresel imkanları da göz önünde bulundurarak, her bir üniversitemiz her bir fakültemiz, bölümümüz kendi bulunduğu yöredeki tarihi mirasa göre kendi programlarını oluşturabilecek esneklikte yapılandırılmalıdır diye düşünüyorum. Türkiye, eğitim, sağlık, macera, arkeoloji, tarihi eserler, yeni miras alanları, kış turizmi, gastronomi gibi akla gelebilecek bütün turizm alanlarında dünyanın en önde giden destinasyonlarından biri olmayı çoktan hak etmiş bir ülke.”

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Saraç, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya, kendisinin yayına hazırlamış olduğu, Osmanlı zamanında yaşamış ve tarih, edebiyat, tıp, matematik, coğrafya başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında eserler vermiş alimlerin biyografilerinden oluşan Bursalı Mehmet Tahir Bey’in “Osmanlı Müellifleri” isimli üç ciltlik eseri hediye etti

Hediye takdiminin ardından Bakan Avcı ve YÖK Başkanı Saraç ile katılımcılar arasındaki soru-cevap kısmına geçildi.Kültür ve Turizm Bakanı ile YÖK Başkanı; bazı üniversitelerin yöneticileri ile üniversitelerin güzel sanatlar, konservatuar, fen edebiyat, turizm fakülteleri ve yüksekokullarının akademik birim yöneticilerinden gelen soruları yanıtladı.Karşılıklı soru-cevap bölümü ile geleceğe yönelik eğitim ve bilim odaklı akademik süreçte neler yapılabileceğine dair üniversite yöneticilerinden görüşler alındı.

 

       

BENZER HABERLER