Akademik Personel | 29 Mayıs 2020, Cuma

Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

29 Ağustos 2018
Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1 – Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2 – Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi (doçentlik sözlü sınavına girip girmediği belirtilecek), özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:

  1. a) Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  2. b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

4 – Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

5 – Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

6 – Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

7 – Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

8 – Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

9 – Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

Duyurulur.

Rektörlük: 0 326 221 33 17-18

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI UNVANI DRC. ADET NİTELİKLERİ
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Veri madenciliği alanında çalışma

yapmış olmak

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Büyükşehir yönetimleri üzerine

doktora yapmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
REKREASYON BÖLÜMÜ
REKREASYON DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 1 Milli sporcularda başarısızlık

korkusu üzerine çalışmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ PROFESÖR 1 1 Maksillofasiyal travmalarda

görüntüleme, tanı ve tedavi

konularında

Çalışmış olmak

ORTODONTİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 1 Ortodontik tedavide biyokimyasal

parametreler konusunda

çalışmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Karşılaştırmalı dilbilimi

konusunda çalışmış olmak

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Özel eğitim alanında doktora

yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
ANORGANİK KİMYA PROFESÖR 1 1 Koordinasyon kimyası ve

katalizörler alanında çalışmış olmak

HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Diyabetik hastalarda egsersiz

davranışı üzerine çalışmış olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 1 Teknoloji kabul modeli üzerine

çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
GÖZ HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Pediatrik oftalmoloji konusunda

çalışmış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Occult hepatit konusunda çalışmış

olmak

İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Lenfomalarda görüntüleme

yöntemleri, tümör belirteçleri

konusunda

çalışmış olmak

KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 1 Akut koroner sendromu ile

ilgili çalışmaları olmak

NÜKLEER TIP PROFESÖR 1 1 Nükleer kardiyoloji alanında

çalışmaları olmak

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE

OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DR. ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Marka stratejileri konusunda

çalışmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 İneklerde endometriyal sitoloji

çalışmış olmak

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Antioksidanlar ve invitro organ

kasılması üzerine çalışmış olmak

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
VETERİNERLİK PATOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 1 Kedi ve köpeklerde böbrek

hastalıkları patolojisi çalışmış olmak

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL

BİLİMLER BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK ANATOMİSİ PROFESÖR 1 1 Dolaşım sistemi konusunda çalışmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
HAYVAN YETİŞTİRME PROFESÖR 1 1 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kuluçka konusunda çalışmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız