Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Nisan 2018
Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

UNVANI DERECE AÇIKLAMA
BÖLÜM ANABİLİM DALI Profesör

Adet

Doçent

Adet

Doktor Öğretim Üyesi Adet
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında

doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim 1 3 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora

yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi 1 3 Matematik Eğitimi alanında doktora

yapmış olmak.

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 1 1 Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi

alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Sosyal Psikoloji 1 3 Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji Sosyal Psikoloji 1 1 Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

alanında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Kelam 1 3
Temel İslam Bilimleri Hadis 1 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik Genel Gazetecilik 1 3
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik 1 2
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bitkisel Üretim ve Tek. Bitki Yetiştiriciliği ve Fiz. 1 1 Çayır Mera ve Yem Bitkileri konusunda

çalışma yapmış olmak.

Bitkisel Üretim ve Tek. Bitki Yetiştiriciliği ve Fiz. 1 1 Endüstri Bitkileri konusunda çalışma

yapmış olmak.

Bitkisel Üretim ve Tek. Bitki Yetiştiriciliği ve Fiz. 1 5 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda

çalışma yapmış olmak.

Bitkisel Üretim ve Tek. Bitki Genetiği ve Islahı 1 1 Buğday ve Arpa Islahı ile Tohumculuğu

konusunda çalışma yapmış olmak.

Hayvansal Üret. ve Tek. Hayvan Yetiştirme 1 1 Sığır Yetiştiriciliği ve Irk Islahı konusunda

çalışma yapmış olmak.

Hayvansal Üret. ve Tek. Yemler ve Hayvan Bes. 1 1 Yemler ve Hayvanlar konusunda çalışma

yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 1 1
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 1 1
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 1 3
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 Kayısı Ekstraktlarının Sitotoksik ve Apoptotik

Etkilerini çalışmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 Frenik Sinir Ezilmesi veya Aksotomisinin Sıçan

Diyafram Kasının Elektriksel Aktiviteleri üzerine

etkisini çalışmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 Organo Kadmiyumlar ile Elektrofilik Aminasyon

çalışmış olmak.

Ebelik Ebelik 1 1 Diklofenak Sodyum ve Timokinonun

Postnatal Sıçan Ovaryum Preantral Follikül

Sayısına etkilerini Stereolojik yöntemle çalışmış olmak.

MALAZGİRT MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1 5 Muhasebe Finansman alanında doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler