Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Munzur Üniversitesi 21 Akademisyen Alacak

Munzur Üniversitesi 21 Akademisyen Alacak
       

Munzur Üniversitesi çeşitli alanlarda 21 akademisyen alacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Birimi/BölümüAnabilim Dalı/ Anasanat Dalı/ProgramUnvanAdetDrcİlan Şartı
Edebiyat Fakültesi / Tarih BölümüOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim DalıProfesör11Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bilim Alanında Doçentlik
Belgesine sahip olmak
Edebiyat Fakültesi / Tarih BölümüOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim DalıProfesör11Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bilim Alanında Doçentlik
belgesine sahip olmak
Edebiyat Fakültesi / Tarih BölümüEskiçağ Tarihi Anabilim DalıProfesör11Eskiçağ Tarihi Bilim Alanında Doçentlik
belgesine sahip olmak
Edebiyat Fakültesi / Tarih BölümüGenel Türk Tarihi Anabilim DalıProfesör11Genel Türk Tarihi Bilim Alanında Doçentlik belgesine sahip olmak
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu /
Veterinerlik Bölümü
Laborant ve Veteriner Sağlık ProgramıProfesör11Biyoloji Bilim Alanında Doçent Unvanı almış olmak
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu / Tıbbı Hizmetler ve Teknikler BölümüTıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik ProgramıDoçent13Biyoloji Alanında Doçentlik Belgesi almış olmak
Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği BölümüDevreler ve Sistemler Anabilim DalıDoçent13Enerji Yerelleşmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi / Tarih BölümüOrtaçağ Tarihi Anabilim DalıDoçent13Ortaçağ Tarihi Bilim
Alanında Doçent belgesine sahip olmak
Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı BölümüYeni Türk Dili Anabilim DalıDoçent11Türk Dili Bilim Alanında Doçentlik belgesi almış olmak
Tunceli Meslek Yüksekokulu /
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Teknolojisi ProgramıDoçent13Meyve Biyokimyası alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi / Tarih BölümüOrtaçağ Tarihi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi15Tarih Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi / Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü
Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi14Zaza Dili grameri üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi15Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi / Müzik BölümüÇalgı Anasanat DalıDr. Öğr. Üyesi15Piyano Anabilim Dalında Sanatta Yeterlik / Doktora Akademik derecesine sahip
olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları BölümüMutfak Sanatları Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi14Gıda Mühendisliği Lisans mezunu olup Gıda Mühendisliği alanında
Doktora yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği BölümüSpor Yöneticiliği Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi15Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi/
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi15Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi/
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi15Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu / Veterinerlik BölümüLaborant ve Veteriner Sağlık ProgramıDr. Öğr. Üyesi15Sığırlarda Hastalıkların Moleküler Genetiği Alanında Çalışmış olmak
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu / İnşaat Bölümüİnşaat Teknolojisi ProgramıDr. Öğr. Üyesi14İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup Mekanik Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak.
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu / İnşaat Bölümüİnşaat Teknolojisi ProgramıDr. Öğr. Üyesi14İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup Ulaştırma Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak.

İlanın detayları ise şu şekilde;

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 14.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 28.05.2019
Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör Kadroları İçin Gerekli Belgeler
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, 2 adet Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, 2 adet Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırma Formu, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar
1 – Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi ve İletişim
Munzur Üniversitesi
Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ
Tel: 0428 213 17 94

       

Kolay Hobiler