Akademik Personel | 05 Şubat 2021, Cuma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Mayıs 2017
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

  1. a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  2. b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD,DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehç. veEdeb. Çağdaş Türk Lehç. ve Edeb. Profesör 1 Eski Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri (Kuzeybatı grubu) üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Tarih Profesör 1 Ortaçağ Tarihi alanında Doçent olmak ve Ortaçağ Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Profesör 1 Yönetim ve çalışma sosyolojisi, örgüt sosyolojisi ve iş etiği konularında çalışmaları olmak.
Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Avl. ve İşl. Tek. Su Ürünleri Avl. ve İşl. Tek. Profesör 1 Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Alanında Av Ekipman Seçiciliği, Bivalviakonularında ve Gökova Körfezi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Prostat kanserinde Bilgisayarlı Tomografi Perfüzyon çalışması olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler