Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

3 Kasım 2019
Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
       

Milli Savunma Üniversitesi İstanbul’da bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere sözlü sınav başarı sıralamasına göre 10 adet sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu. Başvurularda 2018 veya 2019 KPSS P3 türü (%70’i) ve YDS (%30’u) puanlarının toplamları esas alınacak. Başvurmak isteyen adaylar başvuruların nereden yapılacağını araştırmaya başladı.

Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personneli Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını 21 Ekim 2019 ile 22 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile teslim ederek yapabilecekler. Başvuru için istenen belgeler şöyle;

a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 6 fotoğraf,
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.),
c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
ç) KPSSP3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,
g) Detaylı Özgeçmiş

Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Şartları Nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin, mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin A fıkrasının 7’nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.

f) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Milli Savunma Üniversitesi Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılarak aday listesi oluşturulacaktır.
b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
ç) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi bakanlığın personel temin Genel Ağ adresinden bilahare ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Şekli ve Konuları

a) Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.
ç) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.
d) Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenebilecektir.
e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Milli Savunma Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların bakanlık personel temin sitesi adresini takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru özel şartlarını yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli tam ilan metninden inceleyebilirsiniz.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.