Akademik Personel | 19 Haziran 2018, Salı

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

13 Ekim 2016
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan “İlan Başvuru Evrakları” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım ve Yardımcı Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak türkçe özgeçmişin de eklenerek Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET ARANAN NİTELİK
Anamur Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri Doçent 2 1 Turizm işletmeciliği doktora diplomasına ve turizm bilim alanında doçent ünvanına sahip olmak.
Devlet Konservatuvarı Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yrd. Doç. 4 1 Müzik öğretmenliği bölümü lisans, müzik bilimleri – müzikoloji anasanat dalı yüksek lisans ve müzik anabilim dalı müzik bilimleri ve teknolojisi bilim dalı doktora diplomasına sahip olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 3 1 Eğitim bilimleri anabilim dalı yüksek lisans ve eğitim bilimleri anabilim dalı doktora diplomasına sahip olmak ve eğitim bilimleri (eğitim yönetimi, teftiş, planlaması ve ekonomisi) bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 2 1 Sosyal bilgiler öğretmenliği bilim dalında doktora yapmış olmak ve alan eğitimi (ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi) bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd. Doç. 3 1 Sosyoloji bölümü lisans, sosyoloji ana bilim dalı yüksek lisans ve sosyoloji ana bilim dalı doktora diplomasına sahip olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 2 1 Sınıf öğretmenliğ lisans, ilköğretim anabilim dalı sınıf öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans ve sınıf öğretmenliği bilim dalı doktora diplomasına sahip olmak ve alan eğitimi (sınıf öğretmenliği eğitimi) bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Yrd. Doç. 3 1 Sınıf öğretmenliği lisans, eğitim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans ve sınıf öğretmenliği bilim dalında doktora diplomasına sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Doçent 2 1 Biyoloji bölümü lisans, kanser çalışmaları programı yüksek lisans, tıbbi biyoloji anabilim dalı doktora diplomasına ve biyoloji bilim analında doçent ünvanına sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Biyoteknoloji Yrd. Doç. 3 1 Moleküler biyoloji ve genetik lisans, moleküler ve hücre biyolojisi bilim alanında doktora diplomasına sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Matematik Yrd. Doç. 4 1 Matematik bölümü lisans, matematik anabilim dalı yüksek lisans ve matematik anabilm dalı doktora diplomasına sahip olmak ve topoloji alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Sanat Tarihi Yrd. Doç. 3 1 Sanat tarihi lisans, sanat tarihi anabilimdalı genel sanat tarihi bilim dalında yüksek lisans ve sanat tarihi anabilimdalında doktora diplomasına sahip olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 1 Resim anasanat dalında sanattta yeterlik diplomasına sahip olmak ve plastik sanatlar bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doçent 2 1 Mimarlık anabilim dalı restorasyon programında doktora diplomasına sahip olmak ve mimarlık bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doçent 3 1 Mimarlık anabilim dalında doktora diplomasına sahip olmak ve mimarlık bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 1 Matematik anabilim dalı yüksek lisans ve matematik anabilim dalı doktora diplomasına sahip olmak ve istatistik teorisi ana bilim dalında doçent ünvanı almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yrd. Doç. 4 1 Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü lisans, metalurji ve malzeme mühendisliği malzeme bilim dalında yüksek lisans ve metalurji ve malzeme mühendisliği anabilim dalında doktora diplomasına sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Yrd. Doç. 3 1 Biyoloji bölümü lisans, tıbbi biyokimya anabilim dalı yüksek lisans ve tıbbi biyokimya anabilimdalı doktora diplomasına sahip olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Doçent 3 1 Biyoloji bölümü lisans, biyoloji anabilim dalı yüksek lisans ve biyoloji anabilim dalı doktora diplomasına ve biyoloji bilim alanında doçent ünvanına sahip olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Mobilya ve Dekorasyon Yrd. Doç. 3 1 Ağaç işleri endüstri mühendisliği diplomasına, mobilya dekorasyon eğitimi ana bilim dalı yüksek lisans diplomasına ve işletme anabilim dalı doktora diplomasına sahip olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Doçent 2 1 Veteriner fakültesi mezunu olmak, reprodüksiyon ve sun’i tohumlama anabilimdalında doktora yapmış olmak ve veteriner klinik bilimleri bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Doçent 2 1 Veteriner fakültesi mezunu olmak, dölerme ve suni tohumlama anabilim dalında doktora yapmış olmak ve veteriner klinik bilimleri bilim alanında doçent ünvanı almışdjmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Yrd. Doç. 3 1 Veteriner fakültesi mezunu olmak ve biyokimya anabilim dalı (veteriner) doktora diplomasına sahip olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Yrd. Doç. 4 1 Fizik bölümü lisans, fizik anabilim dalı yüksek lisans ve fizik anabilim dalı doktora diplomasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi T ıp Bilimleri Genel Cerrahi Yrd. Doç. 3 1 Genel cerrahi alanında uzmanlık belgesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Kadın hastalıkları ve doğum dalında uzman ve kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd. Doç. 3 1 Acil tıp alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Profesör 1 1 Adli tıp dalında uzman ve adli tıp bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yrd. Doç. 3 1 Tıp fakültesi mezunu ve iç hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Yrd. Doç. 3 1 Tıp fakültesi mezunu olmak, tıbbi biyoloji ve genetik anabilim dalı yüksek lisans ve tıbbi biyoloji ve genetik ana bilim dalı doktora diplomasına sahip olmak.
       

BENZER HABERLER