Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Mersin Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Mersin Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Mersin Üniversitesi 1 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETNİTELİK
Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engellilerin EğitimiDr.Öğr. Üyesi51Kelime tanıma envanteri üzerine doktora çalışması
bulunmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.
(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
– İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenilen belgeler
-Üniversitemiz web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/subemudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilan-basvuru-evraklari) adresinde bulunan “İlan Başvuru Evrakları” başlığı altında yer almaktadır.
-Bu belgelerin Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.
– 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır.

       

Kolay Hobiler