Akademik Personel | 15 Temmuz 2019, Pazartesi

Mersin Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
Mersin Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarım sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan “İlan Başvuru Evrakları” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım ve Yardımcı Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak türkçe özgeçmişin de eklenerekProfesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET ARANAN NİTELİK
Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Yrd. Doç. 3 1 Matematik lisans, Matematik ABD yüksek lisans ve Matematik ABD Doktora mezunu olmak, geometri alanında çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Doçent 1 1 Beden Eğitimi ve Spor ABD yüksek lisans ve Beden Eğitimi ABD doktora mezunu olmak, Spor Bilimleri Bilim Alanında doçent ünvanı almış olmak.
Diş Hekimlisi Fakültesi Klinik Bilimler Ağız. Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doç. 3 1 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzman ünvanına sahip olmak.
Dis Hekimlisi Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Yrd. Doç. 1 1 Çocuk Diş hekimliği alanında uzman ünvanına sahip olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Yrd. Doç. 3 1 Restoratif Diş tedavisi ve Endodonti alanında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yrd. Doç. 3 1 Ortodonti alanında uzman ünvanına sahip olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Eğitim Bilimleri ABD – Eğitim Programları ve Öğretimi BD doktora mezunu olmak, Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretimi) bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Kimya ABD doktora mezunu olmak, Kimya Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Sosval Bilimler ve Türkçe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd. Doç. 3 1
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doç. 3 1 İlköğretim ABD Okul Öncesi Eğitimi Yüksek lisans ve İlköğretim ABD doktora mezunu olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Biyoloji ABD doktora mezunu olmak ve Biyoloji bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Profesör 1 1 Fizik ABD doktora mezunu olmak ve Fizik bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak, yarıiletkenler alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Karşılaştırmalı Edebiyat Yrd. Doç. 3 1 Türk Edebiyatı ABD yüksek lisans ve Karşılaştırmalı Edebiyat ABD Doktora mezunu olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Karşılaştırmalı Edebiyat Profesör 1 1 Alman Dili Eğitimi Doktora mezunu olmak ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya Profesör 1 1 Kimya ABD doktora mezunu olmak ve Kimya bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. 4 1 Türk Dili ve Edebiyatı ABD yüksek lisans ve Türk Dili Edebiyatı ABD doktora mezunu olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tekstil Yrd. Doç. 5 1 Tekstil Mühendisliği ABD Yüksek lisans ve Tekstil Mühendisliği ABD doktora mezunu olmak.
İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Yrd. Doç. 1 1 Ebelik ABD Yüksek lisans ve Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği) ABD doktora mezunu olmak.
İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Profesör 1 1 Hemşirelik lisans, Mikrobiyoloji ABD Yüksek lisans, Mikrobiyoloji ABD doktora mezunu olmak ve Mikrobiyoloji bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. 1 1 Histoloji ve Embriyoloji ABD Yüksek lisans ve Histoloji ve Embriyoloji ABD doktora mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doçent 1 1 İktisat ABD yüksek lisans ve İktisat ABD doktora mezunu olmak, Uluslararası İktisat Bilim Alanında doçent ünvanı almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Yrd. Doç. 3 1 Maliye lisans, Maliye ABD Yüksek lisans ve İşletme ABD doktora mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Profesör 1 1 Endüstri Mühendisliği ABD doktora mezunu olmak ve Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Yrd. Doç. 1 1 Kamu Yönetimi lisans, Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) ABD Tezli Yüksek lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD Yönetim Bilimleri alanında doktora mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. 1 1 Siyasal bilgiler lisans, Yönetim bilimleri ABD yüksek lisans ve Uluslararası İlişkiler ABD doktora mezunu olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Profesör 1 1 Radyo-Televizyon ve Sinema ABD doktora mezunu olmak ve Sinema bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Profesör 1 1 Radyo-Televizyon ve Sinema ABD doktora mezunu olmak ve Sinema bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Profesör 1 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD doktora mezunu olmak ve İletişim Bilimleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Yrd. Doç. 3 1 Endüstriyel Teknoloji Eğitimi ABD Yüksek Lisans ve Endüstriyel Teknoloji Eğitimi ABD doktora mezunu olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. 4 1 Bilgisayar Mühendisliği ABD Yüksek Lisans ve Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD doktora mezunu olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. 4 1
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Profesör 1 1 Jeoloji Mühendisliği ABD doktora mezunu olmak ve Genel Jeoloji ABD Doçent ünvanı almış olmak.
Silifke Meslek Yüksekokulu Y önetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Yrd. Doç. 3 1 İşletme ABD Yüksek Lisans ve İşletme ABD doktora mezunu olmak.
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Bilgi Yönetimi Yrd. Doç. 4 1 İşletme ABD Yüksek Lisans ve İşletme ABD doktora mezunu olmak.
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Su Ürünleri Temel Bilimleri Profesör 1 1 Biyoloji ABD yüksek lisans, Biyoloji ABD doktora mezunu olmak ve Biyoloji bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Tarsus Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Bankacılık Ve Finans Profesör 1 1 İşletme ABD Muhasebe-Finansman bilim dalı doktora mezunu olmak ve Muhasebe ve Finans bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. 3 1 İşletme lisans, İşletme ABD Yüksek Lisans ve İşletme ABD doktora mezunu olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Yrd. Doç. 4 1 Makine Mühendisliği ABD Yüksek Lisans ve Makine Mühendisliği ABD doktora mezunu olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Yrd. Doç. 1 1 Fizik ABD Yüksek Lisans ve Fizik ABD Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği bilim dalı doktora mezunu olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dalı uzmanı olmak ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri N öroloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji alanında uzman olmak ve Nöroloji bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlık belgesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Doçent 1 1 Biyoistatistik ABD yüksek lisans ve Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD doktora mezunu olmak, Biyoistatistik Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 3 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD yüksek lisans ve İşletme ABD doktora mezunu olmak, Muhasebe bilim alanında doçent ünvanı almış olmak, Turizm işletmelerinde yönetim muhasebesi alanında çalışmaları olmak.
       

BENZER HABERLER