Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Mersin Üniversitesi 12 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

21 Haziran 2019
Mersin Üniversitesi 12 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak
       

Mersin Üniversitesi çeşitli alanlarda 12 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETNİTELİK
Fen Edebiyat FakültesiBiyoteknolojiBiyoteknolojiProfesör11Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak. Buğday genomik analizlerinde ve özellikle DNA ve RNA dizilemesi, buğday gen değiştirme ve düzenleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe EğitimiDoçent11Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Türkçe dersinde okuma becerilerinin kazandırılmasında karşılaşılan sorunlar ve yabancılara Türkçe öğretimi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İçel Sağlık YüksekokuluSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoçent11Doçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak, Hasta güvenliği, örgütsel bağlılık konularında uluslararası (SSCI) yayını bulunmak.
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDr. Öğr. Üyesi31Doktorasını Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında yapmış olmak. Din eğitimi öğretmenlerinin örgütsel davranış biçimleri, Dini simgeler ve dini inanç alanları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam FelsefesiDoçent11Doçentliğini Felsefe alanında almış olmak, Post- kolonyalizm, Siyaset Felsefesi ve Gazali, İbn Sina, İbn Haldun, Felsefeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıSiyeri Nebi ve İslam TarihiDr. Öğr. Üyesi31İslami kurumlar tarihi konusunda doktora yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadı İslam MezhepleriDoçent11Doçentliğini Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında almış
olmak. Alevilik-Bektaşilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi31Göz Hastalıkları Uzmanı olmak. Göz kapağı hastalıkları
cerrahisi, lakrimal ve orbital cerrahi konularında okuloplastik cerrahi eğitimi almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi31Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak, Jinekolojik
onkoloji cerrahisi alanında yandal yapmış olmak. Jinekolojik kanserlerde hücre kültürü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Jinekolojik onkoloji cerrahi yandal uzmanı olmak. Lenfadenektominin vücut sıvı dağılımına etkisi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiDr. Öğr. Üyesi31Doktorasını Tıbbi Farmakoloji alanında yapmış olmak. Nitrik oksidin 3T3-L1 preadipositlerinde proliferasyon, diferensiyasyon ve aktin hücre iskeleti organizasyonu
üzerine etkileri ve rho-rho kinaz sinyal yolağı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Turizm FakültesiRekreasyon YönetimiRekreasyon YönetimiProfesör11Doçentliğini Turizm Bilim Alanında almış olmak. Rekreasyon ve Yenilenme üzerine araştırmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.
(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
– Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
– İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenilen belgeler
-Üniversitemiz web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilanbasvuru-evraklari) adresinde bulunan “İlan Başvuru Evrakları” başlığı altında yer almaktadır.
-Bu belgelerin Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.
-Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.
– 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

       

Kolay Hobiler