Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Merkez Bankasından Akademik Araştırma Projelerine Mali Destek

Merkez Bankasından Akademik Araştırma Projelerine Mali Destek
       

TCMB, AÇMDP kapsamında yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek kişiler tarafından yürütülecek akademik araştırma projelerine mali destek sağlayabilmektedir.

Bu kapsamda;

1. TCMB’nin mali destek sağlayabileceği projeler, ülkemizin iktisat tarihi veya merkez bankacılığı tarihi alanlarında, tercihen enflasyon, bankacılık, para ve kredi gibi makroekonomi konularında olmak üzere, daha önce yayımlanmamış ve telif hakkı devredilmemiş makale, tez, kitap veya benzeri bir çıktı üretilmesini amaçlayan akademik araştırma projeleridir.

2. TCMB, projeye mali destek sağlayan tek kuruluş olacaktır.

3. TCMB mensupları proje mali desteği için başvuruda bulunamazlar. Bu yasak, projelerin değerlendirme sürecinde görevli kişilerin eşleri ile ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımlarını da kapsar.

4. Proje dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

5. Projenin tamamlanma süresi 36 ayı geçemez.

6. Proje yetkilisi ve ekibindeki kişilerin varsa çalıştıkları kurum veya kuruluş ile aralarındaki yasal yükümlülüklerden ve doğacak hukuki uyuşmazlıklardan TCMB’ye sorumluluk yüklenemez.

7. Proje ekibi tarafından hazırlanan projelerde destek miktarı yetkiliye ödenir, proje ekibinin destek miktarını paylaşımından TCMB sorumlu değildir.

8. Mali destek başvurusunda iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin listesine aşağıdaki “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” başlığı altından ulaşılabilir. Talebin değerlendirilebilmesi için proje ile ilgili bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyasının, kapalı bir zarf içinde aşağıda belirtilen adrese iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilmesi beklenmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan TCMB sorumlu değildir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü
Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı
Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050-Ulus, Altındağ, Ankara
E-posta: blank

9. Başvurular değerlendirildikten sonra başvuru sahipleri sonuç hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

10. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından, proje çıktısının TCMB’ye gönderilmesi ve çıktının TCMB tarafından başarılı olarak değerlendirilmesi halinde ödeme yapılır. Birden fazla aşama ve çıktıdan oluşan projelerde, her bir aşamaya ait çıktının TCMB tarafından değerlendirilmesi sonrasında ayrı ayrı ödeme yapılır.

11. Mali destek sağlanmasına karar verilen proje yetkilisi ile TCMB arasında, desteğin niteliğini ve koşullarını belirleyen hükümleri içeren bir protokol imzalanacaktır. Söz konusu protokol hükümleri doğrultusunda, mali destek sağlanan projede üretilen/yapılan yayınlarda, yayının yapıldığı dil veya dillerde “TCMB Akademik Çalışmalar için Mali Destek Programı Çerçevesinde Desteklenmiştir” ibaresinin yer alması gerekmektedir. Söz konusu yayın makale ise ibare kapak sayfasında dipnot; kitap ise ön dış/iç kapaklarda sayfa düzeni içinde okunaklı biçimde yer alacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Talep Mektubu: Mali destek talep başvurusunun işleme konulabilmesi için, aşağıdaki belgelerin, proje yetkilisinin imzasını taşıyan, projeyi yapma kapasite ve istekleri ile proje ekibinin öngörülen sürede projeyi tamamlayabilmeleri için gerekli altyapıya sahip olduğunu anlattığı talep mektubu ekinde iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile TCMB’ye gönderilmesi gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan dolayı TCMB sorumluluk kabul etmez.

2. Başvuru Formu: Formun eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

3. Projenin amaç, hedef ve kapsamı: Projenin ayrıntılı bir şekilde amaçlarının, hedeflerinin ve kapsamının belirtildiği bir yazı gönderilmesi beklenmektedir.

4. Özgeçmiş: Proje yetkilisi ve proje ekibindeki diğer kişilerin ayrıntılı özgeçmişlerinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

5. Bütçe İmkânı: Proje bütçesine ilişkin olarak harcama kalemlerinin, proje ekibinin kendi bütçe imkânları ve AÇMDP’den talep edilen mali destek dâhil olmak üzere toplam bütçe imkânının tablo formatında sunumunun; toplam bütçe imkânının proje ayrıntısında dökümünün, öngörülen bütçenin bütçe kalemleri arasındaki ayrıntılı dağılımının belirtilmesi beklenmektedir.

6. Çalışma Takvimi: Belirtilen toplam bütçe harcamaları ile uyum gösterecek proje süreçlerini içeren çalışma takviminin belirtilmesi gerekmektedir.

7. Projenin Ayrıntıları: Projenin amacı, kapsamı, özgünlüğü, konunun akademik yazındaki yeri, proje ile beklenen katkı, projede kullanılacak yöntem/yaklaşımlar, yaklaşımlara uygun olarak düzenlenecek araştırma teknikleri ve öngörülen makale, tez, kitap ve benzeri akademik çıktılara ilişkin olarak projenin ayrıntılarının belirtilmesi gerekmektedir.

Sorularınız için: blank

       

Kolay Hobiler