Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

28 Haziran 2016
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar YDS-100 üzerinden en az 60 puan almak veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (KPDS,TOEFL vb.) denk puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

– Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ/BÖLÜMÜ PROGRAMI/ANABİLİM

DALI

UNVANI TAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında almış ve davranış sorunları ile aile işlevleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış, Piyano Eğitimi ve Müzik Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış ve flüt eğitimi, müzik eğitimi, etüt analizi, çalgı çalmaya bağlı bedensel sorunlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgelerinde yetişen Lathyrus bitkisi üzerine sistamatik ve sitotaksonomik çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 İngiliz Dili Eğitimi/öğretimi alanında doçentliğini yapmış ve Çocuklara Yabancı Dili Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türkçe Eğitiminde doçentliğini almış, Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlköğretim Sınıf Eğitimi Yrd.Doç. 3 1 Sınıf öğretmenliği alanında doktora yapmış ve kavram odaklı okuma öğretimi konusunda çalışmış olmak.
Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Yrd.Doç. 4 1 Türkçe Eğitiminde doktora yapmış ve Çocuk Romanlarının demokratik kültür bilinci edinimine etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt. Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt. Yrd.Doç. 3 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve büyük veri analiz yöntemleri ile sosyal medya temelli tavsiye motoru geliştirme konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi.Tef. Plan. ve Ekonm Yrd.Doç. 4 1 Doktorasını Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yapmış, Duygusal zeka ve motivasyon konularında çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler Farmakoloji-Toksikoloji Doçent 1 1 Veteriner Farmakoloji alanında doçentlik ünvanını almış, sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin farmakokinetiği üzerine çalışmış olmak.
Zootekni ve Hayvan Besleme Zootekni Doçent 1 1 Veteriner Genetik anabilim dalında doktora yapmış ve yerli keçilerde genetik polimorfizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Öncesi Bilimler Mikrobiyoloji Yrd.Doç. 3 1 Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve Salmonella Enfeksiyonlarının Moleküler Teşhisi Konusunda Çalışmış Olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Y akınçağ T arihi Doçent 1 1 Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış ve Balkan Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 1 Kentsel dönüşüm ve kentsel sorunlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Klasik Arkeoloji alanında almış olmak ve Troas- İonia-Pisidya bölgelerindeki yerleşimler üzerine çalışmaları bulunmak.
Biyoloji Hidrobiyoloji Doçent 1 1 Su akarları taksonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tarih Ortaçağ T arihi Yrd.Doç. 5 1 Memlükler tarihi üzerine doktora ve Ortaçağ Müslüman Türk Devletleri tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Antropoloji Paleoantropoloji Yrd.Doç. 3 1 Hominoid fosilleri üzerinde morfometrik çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Hücre Biyolojisi Yrd.Doç. 3 1 Meme Kanseri hücrelerinde ATM TRIM29 ifadesinin kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Hücre Biyolojisi Yrd.Doç. 5 1 Brachypodium’un moleküler ve morfolojik karakterizasyon üzerine doktora yapmış ve meşelerde transkriptom sekanslama ile kuraklık genlerine ait SNP markerların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Felsefe Bilim Tarihi Yrd.Doç. 5 1 Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi alanında doktorasını yapmış ve açıklama konusunda çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Elektrik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Yrd.Doç. 3 1 Yenilenebilir enerji kaynakları ve ışık boruları ile aydınlatma konularında çalışmaları olmak.
Polimer Mühendisliği Polimer Mühendisliği Yrd.Doç. 1 1 Kimya Mühendisliğinde doktora yapmış, Kömür ve biyokütlenin kabarcıklı akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması üzerine çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Yrd.Doç. 1 1 Süper alaşım malzemelerin işlenmesi ve minimum miktarda soğutma sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanını almış ve yeni kamu yönetimi, stratejik planlama, karar verme konularında çalışmaları olmak.
İşletme Muhasebe ve Finansman Yrd.Doç. 1 1 İşletme alanında doktora yapmış, finansal sermaye akımlarının makro ekonomik göstergelerle ilişkisi üzerine çalışmış olmak.
İşletme Sayısal Yöntemler Yrd.Doç. 1 1 İstatistik alanında doktora yapmış ve dairesel veriler için Bayesci modelleme konusunda çalışmış olmak
Sosyal Hizmetler Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı Yrd.Doç. 1 1 Yaşlı Sağlığı Programında doktora yapmış, 65 yaş ve üzeri bireylerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları, obezite ve halk sağlığı konularında çalışmış olmak.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç. 3 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve oyunlarda durum uzayının sezgisel modellemesi konusunda çalışmış olmak.
Konaklama İşletmeciliği Konaklama İşletmeciliği Yrd.Doç. 3 1 İşletme alanında doktora, muhasebede bulanık mantık uygulaması üzerine çalışma ve turizm işletmelerinde vergilendirme üzerine çalışma yapmış olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd.Doç. 3 1 Turizm alanında doktora yapmış ve otel işletmelerinde şikayet yönetimi-yetkilendirme ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd.Doç. 4 1 Turizm alanında doktora yapmış ve yiyecek-içecek işletmelerinde hizmet garantisi konusunda çalışma yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği Spor Yönetimi Bilimleri Doçent 1 1 Yaşlılarda egzersiz reçetesi ve düşmeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Spor Yöneticiliği Spor Yönetimi Bilimleri Doçent 1 1 Çoklu zeka alanında çalışma yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Y önetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Yrd.Doç. 1 1 Süleymanname ve Eski Anadolu Türkçesi konularında çalışmış olmak.

BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Y ardım Yrd.Doç. 5 1 Malakoloji konusunda doktora yapmış ve alanında en az 3 yeni tür tanımlamış olmak.
BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU
Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Yrd. Doç. 5 1 Probiyotiklerin kuzu besisinde in vivo ve in vitro etkilerinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma Yrd.Doç. 4 1 Lathyrus türleri üzerinde karyolojik, Yağ Gülü (Rosa damascena) üzerinde karakterizasyon çeşitlilik ve verim analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma Yrd.Doç. 5 1 Tatlısu alglerinin sistematiği konusunda doktora yapmış olmak, mikroalglerin izolasyonu kültürü ve biyokimyasal özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.
       

Kolay Hobiler