Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

12 Aralık 2016
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar YDS-100 üzerinden en az 60 puan almak veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (KPDS,TOEFL vb.) denk puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

– Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ/BÖLÜMÜ PROGRAMI/ANABİLİM

DALI

UNVANI TAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Yrd.Doç. 3 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Yrd.Doç. 3 1 Divanü Lügati’t Türk üzerine çalışmaları olmak.
Felsefe Felsefe Tarihi Yrd.Doç. 3 1 Kierkegaard ve Varoluşculuk üzerine çalışmış olmak.
Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç. 3 1 Anadolu’daki sofistler üzerine çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ
Maliye Maliye Teorisi Yrd.Doç. 1 1 Maliye Anabilim Dalında doktora yapmış, refah devleti, sosyal devlet harcamaları ve mali kural uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Hizmetler Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Yrd.Doç. 3 1 Sosyal hizmetler alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yrd.Doç. 1 1 Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Elektrik Mühendisliği Elektrik Makinaları Yrd.Doç. 1 1 Elektrik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Makine Mühendisliği Enerji Yrd.Doç. 2 1 Termonükleer Füzyon Reaktörleri konusunda çalışmış olmak.
Makine Mühendisliği Mekanik Yrd.Doç. 1 1 Makine mühendisliği alanında doktora yapmış ve işlenmesi zor malzemelerde kalıntı gerilme analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Yrd.Doç. 1 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd.Doç. 1 1 Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış ve iş değerlendirme konularında çalışmış olmak.
BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
T erapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Yrd.Doç. 1 1 Hemşirelik lisans mezunu ve doğumda farkındalık eğitim sınıfı, gebelik ve doğum egzersizlerinin doğum sonuçlarına etkisi konusunda çalışmış olmak.
Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Yrd.Doç. 1 1 Hemşirelik lisans mezunu ve sağlıkta dönüşüm, sağlık sosyolojisi üzerine çalışmış olmak.

AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgi Güvenliği Tekn. Yrd.Doç. 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve 3- boyutlu modellerin matemetiksel ifadeleri konusunda çalışmış olmak.
       

Kolay Hobiler