Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

31 Temmuz 2018
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Açıklamalar:

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Niteliği
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 Plastik Sanatlar/Resim alanında doçentliğini almış ve Çağdaş Sanat alanında çalışmış olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Eskiçağda Anadolu’daki şehir devletleri ve Hurriler hakkında çalışmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler İç Hastalıkları Profesör 1 1 Keçilerde toxoplasmozis, listeriozis ve Brucellozis üzerine çalışmış olmak.
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Veterinerlik Biyokimyası Doçent 1 1 Beyin hasarında DNA oksidasyonunu üzerine çalışmış olmak.
Klinik Bilimler Dölerme ve Suni Tohumlama Doçent 1 1 Küçük ruminantlarda senkronizasyon konusunda çalışmış olmak.
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji Doçent 2 1 Kanatlılarda Solunum Sistemi üzerine çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Atom ve Moleküler Fiziği Doçent 1 1 Fiziksel sistemlerin Moleküler Dinamik Simülasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 16. Yüzyıl Divan Edebiyatı ve Mesihi üzerine çalışmış olmak.
Coğrafya Beşeri Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Tarihi coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Kamu Yönetimi temel alanında doçentliğini almış, Kamu yönetiminde kimlik arayışı, ağ yönetişimi ve kırsal alan yönetimi konularında çalışmış olmak.
Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Sağlık Kurumları Yönetiminde doktora yapmış, genel sağlık sigortası konusunda çalışmış olmak.
İktisat İktisat Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet gücü üzerine çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Enerji Sistemleri Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Yarıiletken ve süperiletken nanoyapıların fiziksel özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmış olmak.
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Kentsel ısı adaları üzerine çalışmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Panoramik röntgen ile konik ışınlı bilgisayarlı tomografide boyut konusunda çalışmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri / Din Eğitimi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Felsefe ve Din Bilimlerinde doktora yapmış, İşraki Felsefe üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İslam Tarihinde doktora yapmış, Bermekiler ve Abbasiler üzerine çalışmış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOUKULU
Seyahat İşletmeciliği Seyahat İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Turizm İşletmeciliğinde doktora yapmış, turizm işletmeleri üzerine çalışmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler