Akademik Personel | 30 Ekim 2020, Cuma

MEF Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

6 Ağustos 2019
MEF Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

MEF Üniversitesi 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere 2 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM
DALI
KADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
ÖZEL ŞARTLAR
MühendislikElektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Elektrik- Elektronik MühendisliğiAraştırma Görevlisi1Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Sanat Tasarım
ve Mimarlık
MimarlıkMimarlıkÖğretim
Görevlisi
1Yüksek lisans derecesini mimari tasarım, mimarlık tarihi
veya mimarlık teknolojileri alanında almış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2. Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER
– Başvuru dilekçesi
– YÖK formatlı özgeçmiş
– Lisans Diploması
– ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
– KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
– Lisans transkript belgesi
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
– Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.

MUAFİYET
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: [email protected]

       

Bedava internet - Nasıl