Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

MEF Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

7 Eylül 2018
MEF Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/ Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

– Başvuru dilekçesi,

– Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

– YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

– Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

– Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

  1. a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
  2. b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
  3. c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
  4. d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için 45 gün, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92    E-Posta: [email protected]

 

Fakülte Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Sayı Açıklama
SANAT TASARIM VE MİMARLIK İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimari Tasarımda Bilişim alanında almış olmak.
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER İşletme Dr. Öğr. Üyesi 1 Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

 

NOT:

  • Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı getirmeyi kabul etmek.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler