Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

MEF Üniversitesi 12 Akademisyen Alımı Yapacak

6 Ağustos 2019
MEF Üniversitesi 12 Akademisyen Alımı Yapacak
       

MEF Üniversitesi çeşitli alanlarda doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına toplam 12 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜM /ANABİLİM DALIKADRO UNVANISAYIAÇIKLAMA
Eğitimİngilizce ÖğretmenliğiDr. Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör1Doktora derecesini; yabancı diller eğitimi, İngilizce öğretmenliği, ikinci dil edinimi, dil bilimi ve benzeri alanlarının birinden almış olmak. Bu alanlarda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak, K12 seviyesinde 2 yıl öğretmenlik deneyimi olmak veya Okulda Üniversite Modeli kapsamında deneyim kazanmayı kabul etmek, lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma
projeleri yönetme konularında deneyimli olmak.
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDoçent1Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak, K12 seviyesinde 2 yıl öğretmenlik deneyimi olmak veya Okulda Üniversite Modeli kapsamında deneyim kazanmayı kabul etmek, lisansüstü program geliştirme, ders verme ve
araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak.
İktisadi İdari ve Sosyal BilimlerPsikolojiDoktor Öğretim Üyesi2Doktorasını psikoloji alanından almış olmak, klinik psikoloji, yetişkin psikopatolojisi, çocuk ve ergen psikopatolojisi, bilişsel psikoloji, davranışın biyolojik kökenleri veya fizyolojik psikoloji derslerinden ikisini veya daha fazlasını verebilecek nitelikte
olmak.
EkonomiDoçent1Doktora derecesini iktisat alanından almış olmak, mikroekonomi, hukukun iktisadi analizi, nedensellik ve sosyal bilimlerde ampirik yöntemler gibi konularda ders verebilecek olmak, bu
alanlarda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör1Konstrüksiyon ve İmalat alanında uzman ve bu alanda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak; Makine Tasarımı, Makine Elemanları, İmal Usulleri gibi dersleri
verebilecek olmak.
Doktor Öğretim Üyesi1Doktorasını matematik alanında yapmış olmak ve operatör teori ile olasılık alanında uluslararası endeksli dergilerde yayınlar
yapmış olmak.
Elektrik-Elektronik MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi,
Doçent veya Profesör
1Doktorasını elektromanyetik alanlar, mikrodalga tekniği, RF
elektronik veya Kontrol alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi,
Doçent veya Profesör
1Doktorasını elektronik devre ve devre elemanlarının tasarımı,
modellemesi ve optimizasyonu veya mikro elektronik alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.
İnşaat MühendisliğiDoçent veya Profesör1Doktorasını inşaat mühendisliği ulaştırma alanında yapmış olmak, ulaştırma mühendisliği üzerine bilimsel çalışmalar ve
yayın yapmış olmak.
Endüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi veya Doçent1Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak,
üretim sistemleri ve / veya simülasyon alanında ders verme potansiyeline sahip olmak.
Bilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi, Doçent veya
Profesör
1Veri tabanları yönetim sistemleri veya yazılım mühendisliği veya bilgi güvenlik konusunda uzmanlaşmış ve bu konuda ulusal ve
uluslararası yayınları olmak.

MEF Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Eğitim, Mühendislik, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama
kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

İstenen Belgeler:
– Başvuru dilekçesi,
– Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
– YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
– Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
– Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili
merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim – öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 27 Ağustos 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim – öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.

       

Kolay Hobiler