Akademik Personel | 23 Eylül 2020, Çarşamba

Marmara Üniversitesi’nden Rekor Sayıda Akademisyen Alım İlanı!

Marmara Üniversitesi’nden Rekor Sayıda Akademisyen Alım İlanı!
       

Marmara Üniversitesi çok sayıda fakülte ve bölüme çok sayıda öğretim elemanı alımı yapacak.

Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ‘na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına akademisyen alımı yapılacak.

İlan ile ilgili detaylar şu şekilde :

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAMKADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Adalet Meslek YüksekokuluHukukAdaletDoktor
Öğretim Üyesi
1Maliye Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Maliye alanında yapmış olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiYabancı Diller EğitimiAlman Dili EğitimiDoçent1Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak. Doktora çalışmasını yurtdışında Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Edebiyat ve Edebiyat Öğretimi, Kültürlerarası Eğitim, Kültür bilimi, Yabancı Dilde Yöntem ve Yaklaşımlar ve İletişim alanlarında bilimsel çalışma ve yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak, bu
alanlarda lisans/lisansüstü düzeyinde ders vermiş olmak.
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü-Avrupa Birliği HukukuProfesör1AB Hukuku alanında Doçent Unvanı almış olmak. AB
Anayasa Hukuku, AB Temel Haklar Hukuku alanlarını kapsayacak çalışmalar yapmış olmak.
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü-Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkilerProfesör1Uluslararası İlişkiler alanında Doçent Unvanı almış olmak. AB Güvenlik ve Savunma Politikaları Özelinde Avrupa Birliği Dış Politikası, Avrupa Birliği Dış Politikasına Teorik Yaklaşımlar" alanlarını kapsayacak
çalışmalar yapmış olmak.
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü-Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkilerDoçent1Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Nicel araştırmaya dayalı yayın yapmış olmak ve Enerji güvenliği konusunda çalışmaları
bulunmak.
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluBankacılıkBankacılıkProfesör1İktisat Politikasında doktora yapmış olmak ve Makro İktisat Doçenti olmak, Bankacılık, Merkez Bankası ve Finansal Krizler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluSermaye PiyasasıSermaye PiyasasıProfesör1Bankacılık Doktorası yapmış olmak ve Makro İktisat Doçenti olmak, sermaye piyasaları, para, banka, finansal piyasalar, finansal ekonometri ve makro ekonometri
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluBankacılıkBankacılıkDoçent1Bankacılıkta doktora yapmış ve makro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Bankacılık, para politikaları ve merkez bankacılığı, İslami bankacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluSermaye PiyasasıSermaye PiyasasıDoçent1Bankacılık doktorası yapmış ve finans alanında doçent unvanı almış olmak, sermaye piyasalar firma değerlemesi ve kar dağıtımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık TeknolojisiFarmasötik BiyoteknolojiProfesör1Farmasötik Biyoteknoloji alanında doktora unvanına sahip olmak. Farmasötik Teknoloji Doçenti olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriBiyokimyaProfesör1Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Trombosit lipoprotein ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaDoçent1Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Antiviral etkili moleküllerin sentezi konusunda SCI kapsamındaki dergilerde çalışması bulunmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik ToksikolojiDoktor Öğretim Üyesi1Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora unvanına sahip olmak. Moleküler toksikoloji, genetik polimorfizm ve genotoksisite alanlarında makaleleri ve deneyimi
olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiBotanikProfesör1Bitkilerde abiyotik stres fizyolojisi konusunda SCI
yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiGenel BiyolojiProfesör1Bitkilerde programlı hücre ölümü konusunda SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiHidrobiyolojiProfesör1Balıklarda kirleticilere bağlı oksidatif stres konusunda
SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiMoleküler BiyolojiProfesör1Bitki biyoteknolojisinde moleküler markör uygulamaları konusunda SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiİstatistikİstatistikProfesör1İstatistik bilim alanında Doçent olup, Doğrusal Olmayan Regresyon ve Kompartıman Modeller konularında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaOrganik KimyaProfesör1Dinaftofuranofuran, Dinaftopiranopiran türevi bileşikler ve Azo köprülü Ftalosiyaninlerin sentezleri, karakterizasyonu konularında Uluslararası SCI indekse giren dergilerde
yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiSanat TarihiTürk ve İslam SanatıProfesör1Türk ve İslam Sanatı alanında Doçent olup, Orta Asya
Türk Dokuma Sanatı üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaAnorganik KimyaDoçent1Altın metali geri kazanımı ve sepet tipi ftalosiyanin sentezi, karakterizasyonu ve özellikleri konusunda Uluslararası SCI indekse giren dergilerde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMütercim- TercümanlıkMütercim Tercümanlık (Almanca )Doçent1Lisansını ve Doktorasını Mütercim-Tercümanlık Almanca alanında almış olup, Çeviri Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat FakültesiAlman Dili ve EdebiyatıAlman Dili ve EdebiyatıDoktor Öğretim
Üyesi
1Alman Dilbilimi alanında Doktora yapmış olup, Sosyolengüistik ve Söylem Analizi konusunda çalışmaları
bulunmak.
Fen-Edebiyat FakültesiFelsefe BölümüFelsefe Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Felsefe alanında Doktora yapmış olmak. Çağdaş felsefede ontoloji ve etik alanlarında çalışmış olmak. En az bir yabancı dil, tercihen ise iki yabancı dil bilmek.
Fen-Edebiyat FakültesiFelsefe BölümüFelsefe Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Bilim Tarihi alanında Lisans eğitimi yapmış olmak. Felsefe tarihi sahasında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda mukayeseli çalışma yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaDoktor Öğretim Üyesi1Mono ve dinükleer tip ftalosiyanin komplekslerinin elektrokimyasal karakterizasyonu, elektrokatalitik ve elektrokromik uygulamaları konularında Uluslararası SCI
indekse giren dergilerde yayınları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk El SanatlarıHalı-Kilim-Eski Kumaş DesenleriProfesör1Geleneksel Halı-Kilim Sanatı ve Dokuma Resim Sanatı ve Avrupa Tapesteri dokumaları alanlarında yayınlar yapmış olmak, alanında araştırma projeleri bulunmak ve alanında özgün yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası
sergilerde yer almak.
Güzel Sanatlar FakültesiFotoğrafFotoğrafDoktor Öğretim
Üyesi
1Kavramsal Fotoğraf konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk El SanatlarıTezhip-MinyatürDoktor Öğretim Üyesi1Temel alanı Güzel Sanatlar, Bilim alanı Geleneksel Türk Sanatları olmak. Tezhip ve minyatür alanlarında yayınları ve eserleri bulunmak ve yurtdışı araştırması olmak. Minyatür alanında, lisans seviyesinde en az üç yıl ders
verme deneyimine sahip olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGrafikGrafikDoktor Öğretim Üyesi1Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik ve Grafik Tasarım bölümlerinde yapmış olmak. Reklam Grafiği, Multimedya Tasarım veya Tipografi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu Hukukuİdare HukukuProfesör1Alanında Doçent olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukProfesör1Alanında Doçent olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni Usul ve İcra İflas HukukuProfesör1Alanında Doçent olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuDoçent1Alanında Doçent olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Usul HukukuDoçent1Alanında Doçent olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Usul HukukuDoktor Öğretim Üyesi1Alanında Doktora yapmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukDoktor Öğretim
Üyesi
1Alanında Doktora yapmış olmak.
İktisat FakültesiEkonometriYöneylemProfesör1Nicel Karar Yöntemleri alanında Doktora yapmış olmak ve Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Çok kriterli karar alma yöntemleri üzerine ders
vermiş olmak ve bilimsel yayınlar yapmış olmak.
İktisat Fakültesiİktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatProfesör1Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak; küresel finans, uluslararası ticaret ve e-ticaret konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesiİktisatİktisat TeorisiProfesör1Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak; davranışsal iktisat, mutluluk ekonomisi ve kurumsal
iktisat konularında çalışmaları bulunmak
İktisat FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma EkonomisiDoçent1Sosyal Politika alanında Doçent unvanı almış olmak; emek piyasaları, endüstri ilişkileri ve sosyal sorumluluk konularında çalışmaları bulunmak
İktisat FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriYönetim ve Çalışma PsikolojisiDoçent1Sosyal Psikoloji alanında Doçent unvanı almış olmak; işyerinde psikolojik taciz ve örgütsel iletişim konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıDoçent1Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak; Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, kadın iş gücü ve istihdamı konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesiİktisatİktisat TarihiDoktor Öğretim Üyesi1İktisat Tarihi alanında Doktora yapmış olmak; Genç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi milli iktisat, devletçilik ve iktisat tarihi metodolojisi konularında
çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesiİktisatİktisat TeorisiDoktor Öğretim Üyesi1İktisat Teorisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak; Türkiye Ekonomisi alanında çalışmaları bulunmak
İktisat FakültesiMaliyeMali İktisatDoktor Öğretim Üyesi1Maliye alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak; vergi politikası, hukuk-maliye politikası ilişkisi konularında çalışmaları bulunmak
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımAraştırma YöntemleriDoçent1Doçentlik Ünvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Lisans, Yükseklisans ve Doktorasını medya ve iletişim alanında yapmış olmak. Üniversite ve bilgi üretimi, medya ahlakı ve Türkiye’de medya ve iletişim çalışmaları alanının kavramsal ve kurumsal
gelişimi ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanProfesör1Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Kurumsal Sürdürülebilirlik, Adli Muhasebe, Türkiye Muhasebe Standartları, Marka Değerlemesi ve Muhasebesi alanlarında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
İşletme FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanProfesör1Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Almanca dilinde Muhasebe dersleri vermiş olmak; Almanca dilinde Muhasebe alanında yayınlanmış
akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmePazarlamaProfesör1Pazarlama Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Pazarlamada Müşteri Davranışları ve Sosyoloji alanında akademik çalışma yapmış olmak. Veri Tabanlı Pazarlama
konusunda ders vermiş olmak.
İşletme FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanDoçent1Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Uluslararası Finansal Raporlama, Mali Analiz ve Değerleme alanlarında yayın yapmış olmak. Muhasebe
konularında İngilizce ders vermiş olmak.
İşletme FakültesiİşletmePazarlamaDoçent1Pazarlama Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Pazarlama alanında ders vermiş olmak. Kişisel Satış Teknikleri, Satış Yönetimi, Reklam, Fiziksel Dağıtım
konularında yayın yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent1Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. İşletme alanında lisans öğrenimi, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora öğrenimi yapmış olmak. İşletme ve Toplum, Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri konularında lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Örgüt kültürü, Kişilik, Birey-Örgüt
konularında yayın yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent1Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. İşletme alanında lisans öğrenimi, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora öğrenimi yapmış olmak. Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Değişim Yönetimi, Müzakere Teknikleri konularında lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Girişimcilik, güven, duygular ve örgütsel davranış konularında yayın yapmış
olmak.
İşletme Fakültesiİşletme EnformatiğiVeri İletişimi ve Bilgisayar AğlarıDoçent1Ağ analizi konusunda yayın yapmış olmak. Bilgisayar ağları konusunda Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İşletme Fakültesiİşletme EnformatiğiVeri İletişimi ve Bilgisayar AğlarıDoçent1Coğrafi bilgi sistemleri konusunda yayın yapmış olmak. İşletme Enformatiği konularında Almanca ders verme
yeterliliğine sahip olmak.
İşletme Fakültesiİşletme EnformatiğiYazılım Sistemleri GeliştirmeDoçent1Servis odaklı mimari konusunda yayın yapmış olmak. - Yazılım geliştirme konusunda Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İşletme FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanDoktor Öğretim Üyesi1Muhasebe Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak. Dönem sonu işlemleri, vergi, ortaklıklar, Bağımsız denetimde kalite, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiProfesör1Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Atıksularda yenilikçi azot giderim prosesleri ve bu prosesleri inhibe eden koşullar ile ilgili SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma
makaleleri olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiMekanikProfesör1Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Mekanik sistemlerin bulanık optimizasyonu ve üretim yöntemleri konularında çalışmalar yapmış ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri
olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıDoçent1Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak; araçsal ağlar, kablosuz ve gezgin ağlar, duyarga ve tasarsız ağlar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBiyomühendislikBiyomühendislikDoçent1Doçentliğini Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarından almış olmak. Hesaplamalı biyoloji, moleküler dinamik simülasyonları ve moleküler yanaşma konularında uluslararası SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak ve bu konularda lisanüstü tezler yönetmiş olmak. Mesleğiyle ilgili yurtdışı
tecrübe sahibi olmak.
Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiDoçent1Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Atıksularda biyolojik azot ve fosfor giderimi ve metal inhibisyonu üzerine SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin
araştırma makaleleri olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıDoçent1Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçentliğini almış olmak, akıllı polimerler, doku mühendisliği ve biyomalzemelerin biyosensör ve ilaç salınımı uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma
makaleleri olmak.
Mühendislik FakültesiBiyomühendislikBiyomühendislikDoktor Öğretim Üyesi1Sistem biyolojisi, maya ve ekstremofil sistemler ile biyoteknolojik üretim süreçlerinin geliştirilmesi konularında tecrübesi ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak. Lisans ve doktora dereceleri mühendislik alanlarından olmak ve en az bir
sene yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik ve Elektronik MühendisliğiTelekomünikasyonDoktor Öğretim Üyesi1Telsiz haberleşme sistemleri, kablosuz sensör ağları ve istatistiksel işaret işleme konularında tecrübeli, SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak. Lisans ve doktora dereceleri ilgili mühendislik alanlarından olmak ve en az bir sene yurt dışı bilimsel
araştırma tecrübesi olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıDoktor Öğretim Üyesi1Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında Kimya Mühendisliği alanında ders verme tecrübesine sahip olmak, nanokompozit malzemelerin adsorpsiyon, katalitik ve fotokatalitik uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma
makaleleri olmak.
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları
Enstitüsü
-Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İliş.Doktor Öğretim
Üyesi
1Doktorasını tarih alanında yapmış olmak. Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yabancı dilde yayınları bulunmak.
Balkanlar üzerine yayını bulunmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiProfesör1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları
Hemşireliği
Profesör1Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında
almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerPatoloji Laboratuvar TeknikleriDoktor Öğretim
Üyesi
1Farmasötik Toksikoloji alanında Doktorasını tamamlamış ve toksikopatolojik çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHukuk BilimleriProfesör1Sosyal politika alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal politika, sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları
bulunmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre SorunlarıProfesör1Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında Doçent unvanı almış olmak. Yerel yönetimler, temsil büyükşehir sistemi üzerine yayımlanmış bilimsel
çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre SorunlarıProfesör1Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında Doçent unvanı almış olmak. Kentsel planlama, yerel yönetimler, şehircilik kavramlar tarihi üzerinde
yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiYerel YönetimlerYerel YönetimlerDoçent1Yerel Yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında doçent unvanına sahip olmak. Uluslararası göç, çocuk ve yerel yönetimler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiSpor Sağlık BilimleriProfesör1Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Spor Bilimlerinde Doktora yapmış olmak. Engelliler Sporu Teknolojisi veya Ampute Futbolu Biyomekaniği konularında SCI-EXP dergilerinde yayın yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor Yönetim BilimleriDoçent1Doçent Ünvanını Spor Bilimleri temel alanında almış olmak. Doktorasını Spor Yönetimi alanında yapmış olmak. Tercihen Sporda Sosyal Bilimler alanında
çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiHareket ve Antrenman BilimleriDoktor Öğretim Üyesi1Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Alanında Doktora Yapmış olmak. 3.derece Yüzme Branşı
Antrenörlük Belgesine Sahip olmak.
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonKontrol ve Otomasyon TeknolojisiProfesör1Doçentliğini Mesleki ve Teknik Eğitim Temel alanında almış olup, gömülü manyetik malzemelerin tanımlanmasına yönelik uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak. Ray tipi elektromanyetik silah sistemleri ve elektrik enerji sistemlerinin optimal yük frekansında kontrolü, modellenmesi ve yük tahmini üzerine
çalışmalarda bulunmuş olmak.
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluTekstil, Giyim, Ayakkabı ve DeriGiyim Üretim TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi1Doktora/Sanatta yeterliliğini Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tekstil Ana Sanat dalından almış olmak, Tekstil/Giyim Üretim Teknolojisi programlarında eğitim tecrübesine sahip olmak, Ekolojik Tekstiller konusunda
akademik çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıProfesör1Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans veya lisansüstü seviyelerinde en az 2 yıl ders vermiş olmak, Mikrodenetleyicili USB Eğitim Sistemi, Veri Madenciliği, Uzaktan Web Kontrollü Sistemler Alanlarında uzman ve uluslararası birincil indekslerde
taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak, hareket bozukluğu cerrahisi ve stereotaktik radyo cerrahisi uygulama deneyimi olmak, bu alanda moleküler biyolojik
ve genetik araştırma yapmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProfesör1Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, minimal invaziv göğüs duvarı deformitesi cerrahisi ve endobronşiyal akciğer hacim küçültme işlemleri konusunda deneyimli olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1Tıbbi Patoloji uzmanı olmak, pankreas patolojisi ve endokrin patoloji alanlarında deneyimli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1Nöroloji uzmanı olmak, Klinik Nörofizyoloji alanında
yüksek lisans ve doktora dereceleri ile yurt dışı deneyimi olmak, lazer uyandırılmış potansiyel eğitimi almış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör1Acil Tıp uzmanı olmak, SCI/SCI-E’de endekslenen
dergilerde yayınlanmış kadavra ve klinik tanısal değerlilik çalışmaları yapmış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, subkütan immünoglobulin tedavilerine ve besin allerjilerinde tolerans gelişimine ilişkin araştırmaları ve deneyimi
olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk Nefrolojisi uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, böbreği etkileyen çocukluk çağı vaskülitleri, nefrolojik hastalıkların immünolojisi ve genetiğine ilişkin araştırma ve deneyimi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, vitamin-D ve endotel konusunda çalışmaları olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikProfesör1Biyofizik doçenti olmak, moleküler biyoloji teknikleri
tecrübesi olmak ve kanser belirteçleri konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi uzmanı olmak, böbrek nakli ve minimal
invaziv cerrahi konusunda deneyimi olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, minimal invaziv göğüs cerrahisi, trakea cerrahisi ve diyafram pili yerleştirilmesi
konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, Avrupa Kulak, Burun ve Boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanlığı yeterlilik belgesi olmak, orofarenks kanserleri konusunda SCI/SCI-E’de endekslenen dergilerde yayını
olmak, uluslararası robotik cerrahi eğitimi sertifikası olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi patoloji uzmanı olmak, üropatoloji ve nefropatoloji
alanlarında deneyimli olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji uzmanı olmak, uluslararası üroloji uzmanlığı yeterlilik belgesine sahip olmak, ürolojik onkoloji alanında yurtdışı araştırma deneyimi olmak, laparoskopik
cerrahi eğitimi almış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji uzmanı olmak, uluslararası üroloji uzmanlığı yeterlilik belgesine sahip olmak, üriner sistem taş hastalığı alanında çalışmaları olmak, uluslararası onaylı
ürodinami eğitimi almış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Romatoloji uzmanı olmak, sistemik vaskülitler konusunda
araştırmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Nörolojisi uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
doçenti olmak, spinal müsküler atrofi tedavisi konusunda çalışma deneyimi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları doçenti olmak, enfeksiyon kontrol hekimliği sertikası olmak, çocuk yoğun bakım enfeksiyonları, HIV enfeksiyonları konularında yayını ve
deneyimi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve doçenti olmak, TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak, bağlanma bozuklukları genetiği konusunda araştırmalar yapmış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji uzmanı olmak, balon pulmoner anjiyoplasti işlemi konusunda tecrübeli olmak, üç boyutlu transtorasik ekokardiyografi ile ilgili SCI /SCI-E’de endekslenen
dergilerde yayını olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent1Nöroloji uzmanı olmak, nörooftalmoloji alanında yurt dışı deneyimi olmak, nörooftalmoloji ve elektrofizyoloji
alanlarında yayın ve çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiDoçent1Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak, epilepsi ve farmakogenetik alanlarında SCI/SCI- E’de endekslenen dergilerde yayını olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikDoçent1Biyofizik doçenti olmak, moleküler biyoloji teknikleri tecrübesi olmak ve kanser belirteçleri konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDoçent1Kardiyovasküler fizyoloji ve mikrosirkülasyon fizyolojisi konusunda çalışması ve deneyimi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, çocuk metabolizma konusunda acil, poliklinik ve servis hizmeti
vermiş olup deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, enfeksiyon kontrolü alanında deneyimli olmak, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü konusunda
uluslararası eğitim sertifikası olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDoktor
Öğretim Üyesi
1Anatomi yüksek lisans derecesine sahip olmak, sinirbilim
doktora derecesine sahip olmak, epilepsi ve Parkinson hastalığı ile ilgili araştırma ve yayınları bulunmak
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBasım TeknolojileriBasım TeknolojileriProfesör1Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak.
Kağıtlarda sıvı absorbsiyonu, temas açısı, yüzey enerjisi ve basılabilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBasım TeknolojileriBasım TeknolojileriProfesör1Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak. Karton yüzey kaplamaları ve kompozit malzemelerin baskı yapılabilirlik özellikleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluKuyumculuk ve Mücevherat TasarımıKuyumculuk ve Mücevherat TasarımıProfesör1Kuyumculuk, Mücevherat, ve Takı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Basım TeknolojileriBasım TeknolojileriDoçent1Matbaa Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Ofset ve
Serigrafi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluKuyumculuk ve Mücevherat TasarımıKuyumculuk ve Mücevherat TasarımıDoçent1Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak, Plastik ve Metallerin sürtünme, karıştırma-nokta kaynağı konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluKuyumculuk ve Mücevherat TasarımıKuyumculuk ve Mücevherat TasarımıDoktor Öğretim
Üyesi
1Kuyumculuk, Mücevherat ve metal örme takılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlanda belirtilen programlara 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.”

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.