Akademik Personel | 01 Temmuz 2021, Perşembe

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

31 Mayıs 2016
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim İlköğretim Matematik Eğitimi Yrd. Doç. 1 Lisansını Matematik, Yüksek Lisansı Yetişkin Eğitimi alanında yapmış olmak. Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak. Alanında 10 yıllık tecrübesi olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller İngiliz Dili Eğitimi Yrd. Doç. 1 Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında Teknoloji konusunda Doktora yapmış olmak. Yüksek Eğitim Kurumlarında uzmanlık alanında en az 5 yıllık ders verme deneyimine sahip olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doç. 1 Gömülü Mandibular üçüncü molar dişlerin çekiminden sonra uygulanan hyaluronik asitin tükrük ve doku parametreleri üzerine etkisini değerlendiren çalışma yapmış olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Ortodonti Yrd. Doç. 1 Çift çene ortoanatik cerrahi ve üç boyutlu görüntüleme konularında doktora tezi yapmış olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doç. 1
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Restoratif Diş Tedavisi Yrd. Doç. 1 Başlangıç mine çürüklerinin bitkisel materyaller ile remineralizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Yrd. Doç. 1 Farmasötik Kimya dalında Yüksek Lisans ve Doktora diplomasına sahip olmak. Farmasötik Kimya alanında SCI kapsamındaki dergilerde Hepatit-C ve kanser konularında yayınlanmış makaleleri bulunmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Yrd. Doç. 1 Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Transdermal terapötik sistemler ve in vivo hayvan çalışması yapmış olmak. Tekstür analiz cihazı ile çalışma yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Yrd. Doç. 1 Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Yrd. Doç. 1 Fluoresans veren polimerik glukoz sensörü ve ağır metal sensörleri konularında SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Yrd. Doç. 1 Polarografi yöntemiyle reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması konusunda SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Yrd. Doç. 1 Yeniçağ Tarihinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Heykel Yrd. Doç. 1 Heykel Sanatının İkonografi ile ilişkisi üzerine çalışmalarda bulunmuş olması.
Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık İçmimarlık Yrd. Doç. 1 Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Sanatta yeterlik eğitimini Güzel Sanatlar Enstitüsünde tamamlamış olmak. Uzmanlık alanları: İç mekan tasarımında sürdürülebilirlik, mobilya tasarımı, tasarım tarihi, tasarımda insan faktörü.
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tekstil Yrd. Doç. 1 Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde, Yüksek Lisans ve Sanatta yeterlilikleri eğitimlerini Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat Dalında yapmış olmak, buluş kompozisyon ve baskı tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olup, bu alanlarda ders vermiş olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Yrd. Doç. 1 Alanında Doktor olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Yrd. Doç. 1 Alanında Doktor olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yrd. Doç. 1 Alanında Doktor olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yrd. Doç. 1 Hadis alanında Doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yrd. Doç. 1 İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım Yrd. Doç. 1 Alanında en az 2 dönem İngilizce ders vermiş olmak ve en az 5 yıl sektör tecrübesine sahip olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema Yrd. Doç. 1 Sahte belgesel konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Muhasebe ve Finansman Yrd. Doç. 1 Finans alanında kurumsal yatırımcı ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doç. 1 Pazarlamada Veri Madenciliği konusunda çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Yrd. Doç. 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamış olmak. Girişimcilik alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Müh. Elektronik Yrd. Doç. 1 Doktorasını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Çok etmenli sistemler konusunda çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Müh. Telekomünikasyon Yrd. Doç. 1 Doktorasını kablosuz ağlar konusunda tamamlamış ve akıllı şebekeler için iletişim teknolojileri ve standartları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yrd. Doç. 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Yrd. Doç. 1 Lisans ve Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; proses simülasyonu ve teknikleri konusunda ders deneyimi olmak ve ağır metal giderimi, fermantasyon, biyopolimerler konusunda yayınları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd. Doç. 1 Siyasi Tarih üzerine Doktora çalışması yapmış olmak. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişk. (İng.) Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. 1 Uluslararası İlişkiler üzerine Doktora çalışması yapmış olmak. Türk-Yunan ilişkileri ve Yunan dış politikası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Yrd. Doç. 1 Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü mezun olmak. Spor Yönetim Bilimleri konusunda doktora yapmış olmak. Spor Yönetimi ve Rekreasyonu konusunda çalışma yapmış olmak. Tercihen Basketbol antrenörlüğü ve bu konuda çalışma yapmış olması.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doç. 1 Endoskopik Spinal Cerrahi konusunda çalışmış olmak. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Özel Eğitimi
almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Yrd. Doç. 1 Koklear İmplant Cerrahisi, Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi, Fasiyal Plastik Cerrahisi ve Pediatrik otorinolaringoloji konularında cerrahi tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 Pediatrik ortopedi ve tümör cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve Pediatrik ortopedi ve tümör cerrahisi konusunda yayınları bulunmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yrd. Doç. 1 PET ile Pulmoner Ateroskleroz tanısı alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Yrd. Doç. 1 “Radyoprotektörler konusunda hayvan deneyleri” ve “radyoterapiye ağrı cevabını öngörmede FDG PET’in yeri konusunda çalışmaları” olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Yrd. Doç. 1 Bankacılık Bilim dalında Doktora yapmış olmak, Para Politikası ve Merkez Bankacılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Programı Yrd. Doç. 1 Anestezi Uzmanı olmak. Rejyonel anestezide ileri düzey ultrasongrafi kullanımı eğitimi almış olmak. Kontrollü hipotansif anestezi konusunda çalışma yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Tek. ve Medya Yap. Basım ve Yayın Teknolojileri Yrd. Doç. 1 Flesko Baskı alanında Doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak. Üniversitede Basım Teknolojileri alanında teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak.
       

Kolay Hobiler