GündemSlayt Haber

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Avrupa Birliği Enstitüsü ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 Eğitim Psikolojisi alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Okul Öncesi Psikoloji Danışma ve Rehberlik ile ilgili kitapları ve yayınları olmak. Öğrenme Güçlükleri konusunda yayınları olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim İş Eğitimi Doçent 1 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda son 5 yıldır Endüstriyel Tasarım Anasanat Atölye dersleri veriyor olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Eğitimi Doçent 1 Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak ve Tarih Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları bulunmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 Doktora çalışmasını Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi alanında yapmış olmak. Yöntem Kitaplarını Eleştiren Makaleler yazmış olmak. Öğretmenlik Uygulaması konusunda yayınları olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Ortodonti Doçent 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doçent 1 Yüksek-harmonik üretim ve plazmalardaki atomik süreçler alanlarında SCI teorik çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Doçent 1 İstatistik bilim dalında Doçent olmak ve sağkalım analizi konusunda SCI, SCIE kapsamında taranan dergilerde yayını olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Doçent 1 Diferansiyel puls voltametri, iletken polimerler ve polimer nano kompozitlerin termal ve elektriksel özellikleri üzerine SCI makaleleri olmak, alanında lisans ve lisansüstü ders verme tecrübesine sahip olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Grafik Doçent 1 Grafik Tasarım alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Eğitimi düzeyinde Ambalaj Tasarımı ve Kurumsal Kimlik Tasarımı üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Doçent 1 Temel Eğitim Bölümünde en az 5 yıl süreyle görev yapmış, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik tezlerini alanıyla ilgili olarak ürettiği yapıt üzerine yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Profesör 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Profesör 1 İlk Dönem İslam Tarihi alanında eserleri olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Profesör 1 Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında eserleri olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk-İslam Sanatları Tarihi Doçent 1 Türk-İslam Sanatları alanında eserleri olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 İslam Hukuku alanında Doçent olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doçent 1 Spor ve medya ilişkisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Doçent 1 Medya ekonomisi ve medyada gündem kurma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi İletişim Enformatiği Bilişim Doçent 1 Bilişim Bilim dalında Doktora yapmış olmak, sosyal medyada ölçümleme alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Almanca İşletme Üretim Yönetimi Doçent 1 Yeni Üretim Teknikleri, Gelişmekte olan Ülkelerde Üretim, Küresel Üretim Konularında
çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme İnsan Kaynakları Doçent 1 Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. İnsan Kaynakları ve Liderlik Alanında Uluslararası çalışmalarının olması.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji Alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak. Kurumsal Girişimcilik Alanında Uluslararası çalışmalarının olması.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak; Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doçent 1 Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak ve Anaerobik Arıtma Teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak ve Biyolojik Azot ve Klorlu Organik Giderim Prosesleri konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi Rehabilitasyon Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktorası yapmış ve aynı alanda Doçent ünvanı almış olmak. Ortopedik Rehabilitasyon, Protez-Ortez-Biomekanik alanlarında deneyimli olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış ve aynı alanda Doçent ünvanı almış olmak. Evde Bakım Hemşireliği alanında ders vermiş ve çalışmasının olması.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Doçent 1 Yerel yönetimlerde açıklık politikaları, kalkınma ajansları, kamu denetçiliği, kentsel vizyon ve stratejik şehir planlaması konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Doçent 1 Şekil hafızalı malzemelerin talaşlı imalatı konusunda uzman olmak ve bu konuda uluslararası dergilerde yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Avrupa Anestezi Board Diploması olmak. Kalp nakli ve Pediatrik ve erişkin kalp destek sistemleri implantasyonu deneyimi olmak. Fetal Cerrahi anestezi deneyimi olmak. Karaciğer nakli eğitimi olmak. EAMS havayolu eğitimcisi sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı ve doçenti olmak. Sıçanlarda deneysel fokal serebral iskemi,spinal kord hasarı ve intrauterin iskemi modelleri konusunda deneyimi olmak. Servikal cerrahi sonrası görülen özafagus perforasyonları konusunda çalışma yapmış olmak. İntraoperatif tomografinin spinal operasyonlarda kullanımı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Yoğun Bakım yandal uzmanlığı olmak. Genetik araştırma yapmış olmak. Microarray konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 Tıp Doktoru olmak, Halk Sağlığı Doktorasına sahip olmak, Halk Sağlığı alanında Doçent olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı olup, Endokrinoloji Uzmanlık board belgesine sahip olmak.

Yurt dışında Diyabet konusunda çalışmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Doçent 1 Finans alanında Doçent olmak, finans ve risk yönetimi ile sigortacılık alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Doçent 1 Finans alanında Doçent olmak, sermaye piyasası ve davranışsal finans ile finans uygulamaları
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 Karate sporcularının performans parametreleri hakkında Uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 Futbolcularda menajerlik sistemi algısı hakkında Uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doçent 1 Spor Bilimleri Temel alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak ve eğitim bilimleri ve sporda psikososyal alanlarda bilimsel yayınlar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Programı Doçent 1 Anestezi Doçenti olup, Moleküler Tıp Alanında Doktorası olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Programı Doçent 1 Nicel Karar Yöntemleri Alanında Doçent ünvanı almış olmak.

İstatistiksel Çıkarım ve Sınıflandırma Analizleri Konularında Yayınlar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Moda Tasarımı Programı Doçent 1 Tasarım alanında Doçent unvanı almış olmak. Tekstil Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.
Tekstil ve Konfeksiyon Tasarımı konularında Uzaktan Eğitim’de teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.
Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği İktisatı Doçent 1 Lisans, Yüksek Lisans ile doktora eğitimlerini İktisat ve AB İktisadı konuları üzerine yapmak, bunun yanısıra Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans ile birlikte AB’de Ekonomik ve Parasal Birlik, AB’de Bankacılık ve Finans alanlarını kapsayan çalışmaları olmak.
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Profesör 1 Çocuk, ergen ve erişkin olmak üzere iki alanda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak. Beyin davranış ilişkisi üzerine lezyon ve nörogelişimsel bozukluklar temelinde çalışmış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu