Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

4 Haziran 2018
Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Grafik Dr. Öğr. Üyesi 1 Sanatta Yeterlik çalışmasını “Tipografi” alanında yapmış olmak. “Sembol ve Anlam Yaratma” alanında en az beş yıl ders vermiş olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Doçent 1 Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Doçent 1 İslam Tarihi ve Sanatları (İslam Tarihi) alanında Doçent olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema İletişim Bilimleri Doçent 1 Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. Televizyon Drama Endüstrisi ve Medya Profesyonelleri ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema Dr. Öğr. Üyesi 1 3. Sinema ve Afrika Sineması konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Finansal Tablolar Analiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Muhasebe Finans alanında Doktora yapmış olmak. Finans alanında Doçentlik sınavından başarılı olmak. Etkin piyasa teorisi ve kurumsal yönetim alanlarında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 1 Doçentliğini Biyomühendislik bilim alanında almış olmak. Enzim Kinetiği ve Modellemesi, Kavramsal Biyoproses Tasarımı, Modellemesi ve Simülasyonu, Sistem Biyolojisi alanlarında SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınları bulunmak. Lisans ve Doktora derecesini bu konularla ilgili bir mühendislik alanından almış olmak. Mesleği ile ilgili yurt dışı tecrübe sahibi olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Derin yatak filtrasyonu ve filtrasyon hidroliği üzerine SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınları bulunmak. Mesleği ile ilgili yurt dışı tecrübe sahibi olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Doçent 1 Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Makina Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Paralel robotların tekil konumlardan geçmesini sağlayacak koşullar ve yöntemler üzerine SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınları bulunmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Bilim alanında Doçent Unvanı almış olmak.

Sürdürülebilirlik, Mahalle, Kooperatifçilik vb. konularında çalışma ve yayın yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 Spor Bilimleri temel alanında Doçent unvanına sahip olmak. Doktora eğitimi sonrası yurtdışı araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak. Öğretmen yetiştirme alanında düşünme becerileri üzerine çalışmaları bulunmak. Beden eğitimi ile ilgili alan bilgisi konusunda uluslararası (SSCI) yayınları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 1 dönem ders vermiş olmak. Alternatif gaz yakıtların dizel motorlarda kullanılması ve dizel motorlarda termal bariyer uygulaması konularında çalışmalar yapmış olmak ve bu konuda uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Tasarım ve İmalat Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 1 dönem ders vermiş olmak. Sert ve Kırılgan Malzemelerin Mikro Lazer Destekli Delinmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Enjeksiyonla Kalıplanmış Parçalar, Magnezyum Alaşım Malzemelerin CNC Torna Tezgahında İşlenmesi konularında Uluslararası Birincil İndekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışması olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Boyama ve Bitim İşlemleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Üniversitede alanında en az 5 yıl ders vermiş olmak. Tekstil terbiye alanında ultrasonik yöntem uygulamaları, güç tutuşurluk uygulamaları ve antimikrobiyel bitim işlemleri hakkında çalışmaları olmak. Ultrasonik yöntem uygulamaları ve güç tutuşurluk üzerine araştırmaları ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroloji uzmanı olmak. Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuk nöroürolojisi, üriner sistemin embriyolojisi ve nöroanatomisi üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal uzmanı olmak, çocuk akciğer nakli konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Neonatoloji yan dal uzmanı olmak, uygulamalı ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) sertifikası ve yenidoğanda nörolojik ayarlı solunum desteği (NAVA) uygulama sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, Algoloji yan dal uzmanı olmak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ulusal ve Avrupa Yeterlik Kurulu belgeleri olmak, Algoloji Ulusal Yeterlik Kurulu belgesi olmak, girişimsel algoloji konusunda deneyimi ve yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora eğitimi almış olmak, ileri elektron mikroskopik teknikler, sinirbilim ve nörogenez alanlarında çalışmaları olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Kolay Hobiler