Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Marmara Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

2 Mayıs 2019
Marmara Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Marmara Üniversitesi birimlerine toplam 27 Öğretim Üyesi alacak.

 

9 Mayıs 2019 tarihli düzeltme ilanı için tıklayınız

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ANASANAT
DALI/PROGRAM
KADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim
Fakültesi
Eğitim BilimleriEğitim Programları ve
Öğretim
Profesör1Eğitim Bilimleri-Eğitim Psikolojisi bilim alanında Doçent olmak. Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılığı ve
Kullanımları hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Matematik EğitimiProfesör1Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Bütünleşik STEM eğitimi ve matematik eğitiminde yenilikçilik algısı konularında çalışmaları olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Matematik EğitimiProfesör1Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi ve Mesleki Kimlik konularında çalışmaları bulunmak.
Atatürk Eğitim
Fakültesi
Temel EğitimSınıf EğitimiProfesör1Coğrafya Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Sınıf Öğretmenliği Programında yer alan coğrafya
derslerini verebilecek niteliklere haiz olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Aile Danışmanlığı) bilim alanında Doçent olmak. Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele konusunda çalışmaları bulunmak. Toplum Ruh Sağlığını Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar
gerçekleştirmiş olmak.
Atatürk
Eğitim Fakültesi
Güzel
Sanatlar Eğitimi
Müzik EğitimiDoçent1Müzik alanında Doçent unvanı almış olmak. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarını müzik eğitimi alanında yapmış olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDoktor Öğretim Üyesi1Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında tamamlamış olmak. Vatandaşlık Eğitimi ve Müze Eğitimi Alanlarında çalışması olmak. SSCI’da taranan dergilerde tek yazarlı en az 1 adet çalışması
olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriEczacılık Temel BilimleriDoçent1Fiziksel Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Yüzey aktif maddeler ve adsorpsiyon konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriEczacılık Temel BilimleriDoçent1Fiziksel Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak. İlaç etken maddelerinin adsorpsiyonu, yüzey aktif maddeler ve grafen esaslı malzemeler konusunda bilimsel çalışmaları
olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriAnalitik KimyaDoktor Öğretim Üyesi1Analitik Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Doğal boyarmaddeler, antioksidan kapasite, fenolik bileşikler, ilaç etken maddesi, biyomalzeme ve ilaç salınımı konuları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen- Edebiyat FakültesiFizikKatıhal FiziğiProfesör1Alanında Doçent olup,III-Nitrür yapılarının plazma ile etkinleştirilmiş atomik katman kaplama yöntemi kullanılarak ince film büyütülmesi konularında çalışmış olmak. İnce filmlerin optik özelliklerinin görülebilir ve infrared bölgede deneysel ölçümlerini modelleyebilmek
ve bununla ilgili SCI yayınları olmak.
Fen- Edebiyat
Fakültesi
MatematikUygulamalı MatematikProfesör1Alanında Doçent olup, Bayes ve Benzeri Yöntemlerle Görüntü İşleme konusunda makaleleri olmak.
Fen- Edebiyat FakültesiFizikAtom ve Molekül FiziğiDoçent1Doktorasını Atom ve Molekül Fiziği alanında yapmış olup, Örgü-Uyumluluk Teorisinin Yapısal İncelenmesi, Moleküler Sistemlerin İstatistiki Termodinamiği ve Relaksasyonu ve plazmalarda meydana gelen Elektron- İyon çarpışma süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olup,
SCI/SCI-EXT makaleleri bulunmak.
Fen- Edebiyat FakültesiFizikGenel FizikDoçent1Organik yarı iletkenlerde doğrusal ve doğrusal olmayan optik ve empedans spektroskopisi üzerine çalışmış olmak ve Lantanit katkılı itriyumsilikat nanoseramiklerin sentezi ve optik spektrumları üzerine SCI yayınları
olmak.
Fen-
Edebiyat Fakültesi
MatematikGeometriDoçent1Doktorasını Geometri alanında yapmış olup, Riemann ve Weyl Manifoldları konusunda makaleleri olmak.
Fen- Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent1Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olup, Klasik Türk Edebiyatında Fetih-name ve manzum tıp metinleri üzerine yayınları olmak ve Klasik Türk Edebiyatında Türkçe, Farsça divanlar üzerine çalışmış
olmak.
Fen- Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi1Yüksek Lisans ve Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak. Klasik Türk Edebiyatında Tasavvufi metinler üzerine çalışmış olmak ve Klasik Türk Şiirinde Tasavvuf ve Hiciv alanında yayınları bulunmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçent1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak; metinsel veri madenciliği, doğal dil işleme, veri bilimi ve makine öğrenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İng.)
Uluslararası İlişkilerProfesör1Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türk dış politikası, Sivil toplum ve dış politika ilişkisi, Avrupa Birliği alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İng.)
Uluslararası İlişkilerProfesör1Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçent unvanı almış olmak. Uluslararası çevre politikası, çevre ve dış politika alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İng.)
Siyasi TarihDoçent1Siyasi Tarih veya Siyasal Hayat ve Kurumlar alanlarından birinden doçent unvanı almış olmak. Osmanlı ve Türkiye siyasal, sosyal ve iktisadi tarihi, emek tarihi ve sosyal politikalar alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İng.)
Uluslararası İlişkilerDoçent1Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Türk-Yunan ilişkileri, Türk ve Yunan dış politikaları ve Balkanlar alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İng.)
Uluslararası İlişkilerDoçent1Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Ulus-ötesi güç, Avrupa Birliği’nin göç, iltica ve uyum politikaları, Türkiye’nin göç ve iltica rejimi ve din çalışmaları alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları
bulunmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İng.)
Uluslararası İlişkilerDoçent1Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent unvanı almış olmak. Orta Doğu siyasi hareketleri, Orta Doğu’nun ekonomi politik tarihi ve uluslararası karşılaştırmaları alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilimler Meslek
Yükseokulu
Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliğiProfesör1Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında Doçent ünvanını almış olmak
Bayesyen İstatistik, turizm alanında istatistiksel araştırma
üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Sosyal Bilimler Meslek
Yükseokulu
Muhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi UygulamalarıDoçent1Muhasebe Bilim alanında Doçent ünvanını almış olmak. Bankalarda İç Kontrol Sistemleri, Muhasebe tarihi, Sukuk ve Muhasebeleştirilmesi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Sosyal Bilimler Meslek
Yükseokulu
Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliğiDoçent1Erken Hristiyanlık ve Bizans Sanatı alanında Doçent ünvanını almış olmak.
Manastırlar ve Sicilografi konusunda eser yayınlamış
olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ‘na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adavlar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

       

Kolay Hobiler