Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Marmara Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak

Marmara Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Marmara Üniversitesi çeşitli alanlarda 10 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM
DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM
KADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Fen-Edebiyat
Fakültesi
TarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiProfesör1Doktora ve Doçentliğini Cumhuriyet Tarihi alanında yapmış olup, Milli Mücadele
ve Devrimler alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihYeniçağ TarihiDoçent1Doktora ve Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında yapmış olup, Yeniçağ Osmanlı Şehir Tarihi ve İskan Hareketleri alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihOrtaçağ TarihiDoçent1Doktorasını ve Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında yapmış olup, Selçuklu Müesseseleri, İslam Nümizmatik ve Epigrafisi alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat
Fakültesi
TarihYakınçağ TarihiDoçent1Doktorasını Yakınçağ Tarihi alanında yapmış olup, Osmanlı İktisat ve Mali Tarihi
alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak..
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslam TarihiDoçent1İslam Tarihi ve Sanatları (İslam Tarihi) alanında Doçent olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık PolitikalarıProfesör1Yönetim ve Organizasyon Doktorası olan, Yönetim ve Strateji alanında Doçent
unvanı olan, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiHastane İşletmeciliğiProfesör1Yönetim ve Organizasyon Doktorası olan, Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı olan, Hastane İşletmeciliği alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık PolitikalarıDoçent1Yönetim ve Strateji Doçentliği unvanını almış olmak, Hastane Yönetimi alanında Yöntem Bilim ve Biyoistatistik konularına hakim, proje deneyimine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonKardiyopulmoner Fizyoterapi RehabilitasyonDoçent1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Kardiyoloji) Doktora programı mezunu olmak.
Göğüs Cerrahisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora çalışması yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemşirelikHemşirelik EsaslarıDr. Öğretim
Üyesi
1Doktorasını Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında tamamlamış ve Doktora sonrası
sahada çalışmasını sürdürüyor olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.”

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

       

Kolay Hobiler