Akademik Personel | 26 Ekim 2020, Pazartesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

7 Ağustos 2019
Mardin Artuklu Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Mardin Artuklu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alımı yapacak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Ömerli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü birimlerine 2 doktor öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimiBölümüABD/ProgramUnvanıDer.AdetAçıklama
Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı
PsikolojiGelişim PsikolojisiDoktor öğretim üyesi51Psikoloji alanında doktora yapmış olup, SSCI dergilerinde yayınları
bulunuyor olmak.
Ömerli Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı
Doktor öğretim üyesi51Maliye Teorisi alanında doktora yapmış olup, vergi algısı
konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayınız) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.