Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Mardin Artuklu Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan NoBirimi/Bölüm/ ABD/ASD/Prog.UnvanıDer.AdetALES/TürYabancı Dilİlan Şartları
1İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim DalıAraştırma Görevlisi6170
Sözel
50İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Arap Dili ve Belagatı alanında Tezli Yükseklisans veya doktora
yapıyor olmak.
2İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim DalıAraştırma Görevlisi7170
Sözel
50İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Hadis alanında Tezli Yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.
3Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi7170
Sözel
50Tarih bölümü lisans mezunu olup, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Tezli Yükseklisans yapıyor olmak.
4Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi6170
Sayısal
50Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Tezli
Yükseklisans yapıyor olmak.
5Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Mütercim Tercümanlık Bölümü Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi6170
Sözel
80Mütercim Tercümanlık İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce
Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Mütercim Tercümanlık İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinde Tezli
Yükseklisans yapıyor olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR
1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

İSTENEN BELGELER
1-Öğretim Elemanları Başvuru Formu
(İlgili Forma http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/personel_daire_baskanligi/ebuhuzeyfe_form/ akademik/ogr_bas_2.docx adresinden ulaşılabilir.)
2-Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter veya Resmi Kurum onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
3-Bir adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
4-ALES Belgesi.
5-Lisans Transkripti Noter veya Resmi Kurum onaylı
6-Özgeçmiş
7-Yabancı Dil Belgesi
8-Araştırma Görevlisikadrolarına başvuranlar için yükseklisans/doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.
9-Nüfus cüzdanı sureti

Not
1-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2-Belgesi eksik olan veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuru süresi içerisinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
4-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
5-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir
6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

       

Kolay Hobiler