Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Mardin Artuklu Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

12 Nisan 2019
Mardin Artuklu Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Mardin Artuklu Üniversitesi birimlerine toplam 7 Araştırma Görevlisi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

Sıra
No
UnvanıBirim/Bölümü/ ABDDer.AdetALESY. DilBaşvuru Yeriİlan Özel Şart
1Arş. Görİslami İlimler Fakültesi Dekanlığı- İslam Tarihi ve Sanatları/Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları ABD.617050İslami İlimler Fakültesiİlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları veya Türk Din Musikisi alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
2Arş. Görİslami İlimler Fakültesi Dekanlığı- Temel İslam Bilimleri/Kelam ve İslam Mezhepleri ABD.517050İslami İlimler Fakültesiİlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri veya Kelam ve İslam Mezhepleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
3Arş. Görİslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-
Felsefe ve Din Bilimler/İslam Felsefesi ABD.
517050İslami İlimler Fakültesiİlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans
mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri veya İslam Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
4Arş. Gör.Turizm Fakültesi-Gastronomi ve Mutfak Sanatları/ Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD.717050Turizm FakültesiGastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği veya Seyahat İşletmeciliği lisans mezunu olup, Gastronomi, Turizm veya İşletme alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
5Arş. GörTurizm Fakültesi-Turizm
Rehberliği/Turizm Rehberliği ABD.
417050Turizm FakültesiTurizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Lisans mezunu olup, Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6Arş. GörEdebiyat Fakültesi-Süryani Dili ve Edebiyatı/Süryani Dili ve Edebiyatı ABD.417050Edebiyat Fakültesi DekanlığıSüryani Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Kültürü veya Tarih alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Süryani Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Kültürü veya Tarih
alanlarının birinde Doktora yapıyor olmak.
7Arş. GörYabancı Diller Yüksekokulu-Mütercim Tercümanlık/Mütercim Tercümanlık (Arapça) ABD.417050Yabancı Diller YüksekokuluMütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olup, Arap Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Belagatı alanlarının birinden tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

 

İLK BAŞVURU TARİHİ11 April 2019
SON BAŞVURU TARİHİ25 April 2019
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ29 April 2019
GİRİŞ SINAVI TARİHİ2 May 2019

 

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,
– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
– Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı
aranır.

MUAFİYET:
– Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
– Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlaradresinden temin edilebilir)
– Özgeçmiş
– ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )
– Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
– Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)
– Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)
– Nüfus Cüzdan fotokopisi
– 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

– İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)
AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız – onaysız
belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.