Akademik Personel | 22 Eylül 2020, Salı

Mardin Artuklu Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

23 Nisan 2019
Mardin Artuklu Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Mardin Artuklu Üniversitesi birimlerine 6 Öğretim Görevlisi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

S.
No
UnvanıBirim/Bölüm/ProgramDer.Ad.ALESBaşvuru Yeriİlan Özel Şart
1Öğr. Gör.Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi5170Midyat Meslek Yüksek Okulu MüdürlüğüÇocuk Gelişimi Bölümü veya Sınıf Öğretmenliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Çocuk Gelişimi veya Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden sonra alanında en az 10 (on) yıl deneyime sahip
olmak.
2Öğr. Gör.Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/İnşaat
Bölümü/Doğal Yapı Taşları
Teknolojisi
4170Midyat Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü
Maden Mühendisliği Lisans mezunu olup, Lisans
mezuniyetinden sonra Doğal Yapı Taşları alanında en az 6 (altı) yıl
deneyimi olmak.
3Öğr. Gör.Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/El Sanatları
Bölümü/Kuyumculuk ve
Takı Tasarım
4170Midyat Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü
Fakültelerin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tezhip ana sanat dalı lisans mezunu olup, Geleneksel Türk Sanatları alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4Öğr. Gör.Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Sosyal Hizmet ve Danışmanlık/Sosyal Hizmetler6170Savur Meslek Yüksek Okulu MüdürlüğüSosyal Hizmet Bölümü veya Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 4 (dört) yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
5Öğr. Gör.Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Sosyal Hizmet ve Danışmanlık/Sosyal Hizmetler6170Savur Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü
Sosyal Hizmet Bölümü veya Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
6Öğr. Gör.Ömerli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı
6170Ömerli Meslek Yüksek Okulu MüdürlüğüFakültelerin İşletme veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
– Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
– Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
– Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MUAFİYET:
– Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
– Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
– Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire- baskanligi/formlaradresinden temin edilebilir)
– Özgeçmiş
– ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )
– Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı)

– Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)
– Nüfus Cüzdan fotokopisi
– Askerlik Belgesi fotokopisi
– 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
– İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e- devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)
– İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Kamu kurumunda çalışanların Hizmet Belgesi, özel sektörde hizmeti olanların çalıştığı iş yerinden alanı ile ilgili çalıştığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Sigorta Prim Cetvelinin eklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR:

Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız – onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde
yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.