Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alımı ilanına göre doktor öğretim üyesi ve doçent alımı yapılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı kadro detayları ve adaylarda aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİANABİLİM DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMA
HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR BİLİMLERİDOÇENT21"Çizgelerin Zedelenebilirlik Ölçümlerinin Hesaplanması ve Graph-operational Matris Metodu" Üzerine Çalışmaları
Bulunmak.
HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR YAZILIMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Bilgisayar Ağları, Yazılım Tanımlı Ağlar, Aşırı Yoğun Ağlar ve Heterojen Ağlar Üzerine Çalışmaları
Bulunmak.

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:
DOÇENTLER İÇİN
– 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulun yaptığı sözlü sınavı ile almış olmak
(Doçentlik unvanını sözlü sınav ile almayan adaylar Üniversitelerarası Kurulca belirlenecek jüri üyelerince doçentlik sözlü sınavına tabi tutulacaktır)
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
– Doçent kadroları daimi statüdedir.
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)
– 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
– 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf)
– 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR
– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;

Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-vedokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

       

Kolay Hobiler