Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
       

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                     : 03.04.2014

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Müracaat)     : 17.04.2014

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Profesör

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”TC Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri”ni sağlamak.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Doçent

Üroloji”TC Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri”ni sağlamak.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Doçent

1) Siyaset Bilimi, Siyaset Felsefesi, Eğitim Felsefesi alanlarında uzmanlığı ve çalışmaları olmak2) Siyaset Felsefesi ve Eğitim Felsefesi alanlarında ders verebilmek

3) Uluslararası hakemli dergilerde (SCI&SSCI ve Artsand Humanities) yayımlanmış yazıları olmak,

4) En az on yıllık ders verme deneyimine sahip olmak

5) “TC Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri”ni sağlamak.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji (İngilizce)

Doçent

1) YÖK tarafından belirlenmiş İngilizce ders verebilme ölçütlerini karşılamak,2) Lisansını ve/veya Doktorasını İnsan Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından birinde yapmış olmak,

3) Aşağıda belirtilen alanlarda özgün çalışmalar yapmış olmak:

a) Bilim-toplum ilişkisi,

b) Gündelik yaşam ve bilginin toplumsal inşası,

c) Kent-çevre-bellek ilişkisi ve

d) Kültür-değer-küreselleşme ilişkisi

4) “TC Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri”ni sağlamak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* Yök Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı “Yönetmelik-Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi” tıklayınız )

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

* KPDS ve ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* Yök Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı  “Yönetmelik-Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi” tıklayınız )

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* KPDS ve ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

Not: İlan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

       

Kolay Hobiler