Akademik Personel | 26 Kasım 2020, Perşembe

Maltepe Üniversitesi 23 Akademik Personel Alımı Yapacak

Maltepe Üniversitesi 23 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Maltepe Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör olarak toplamda 23 akademik personel alımı yapacak.

 

Maltepe Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte -
Yüksekokul
Bölüm - Programİstenilen Akademik
Personel
SayıÖzellikler
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Programı
Doktor Öğretim Üyesi1Lisansüstü eğitimini Matematik Öğretmenliği ya da Eğitim Programları ve Öğretim alanlarının birinde tamamlamış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları BölümüProfesör1Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve Otelcilik alanlarının birinde tamamlamış olmak ve Doçent unvanını bu alanların
birinden almış olmak.
Doçent1
Doktor Öğretim Üyesi1Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve Otelcilik alanlarının birinde tamamlamış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikoloji BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.
Psikoloji (İngilizce) BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.
Sosyoloji BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora ve Yüksek Lisans eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış
olmak.
İşletme ve Yönetim Bilimleri BölümüUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) BölümüProfesör1Doktora eğitimini İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak; Doçent unvanını bu alanların birinden almış olmak; Lojistik ve Dış Ticaret konularında ders verme deneyimine sahip olmak; Lojistik ve Tedarik Zinciri alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.
Doçent1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanından almış olmak, Lojistik ve Dış Ticaret konularında ders verme deneyimine sahip olmak; Lojistik ve Tedarik Zinciri alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Lisans ve Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak.
Mimarlık (İngilizce) BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Bina Bilgisi alanında tamamlamış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) BölümüDoçent1Doçent unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak ve Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Mimarisi ve Görüntü Sıkıştırma Donanımları konularında çalışıyor olmak.
Doktor Öğretim Üyesi2Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Elektrik Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak ve Elektrik Makinaları ya da Elektrik Tesisleri konularında uzmanlaşmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Elektrik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Haberleşme konusunda sektör deneyimine sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Fizik alanında tamamlamış olmak, Lazer-Madde Etkileşimi ve Optik konularında uzmanlaşmış olmak.
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Kimya alanında tamamlamış olmak, Teorik ve Hesaplamalı Kimya alanında yayınları olmak.
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) BölümüDoktor Öğretim Üyesi4Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği ya da Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak.

 

Maltepe Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından sağlanacaktır.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Doçentler İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Doktor Öğretim Üyesi İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden sağlanacaktır.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler