Akademik Personel | 25 Haziran 2019, Salı

Maltepe Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

10 Aralık 2018
Maltepe Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. vc 33. Maddesi ile ‘‘öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği “nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfası www.maltepe.edu.tr den ulaşabilirler.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullan taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgesi eksik olan veya belirtilen sürede Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Akademik

Personel

Sayı Koşullar
İşletme vc Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi vc Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma

Görevlisi

1 Lisans mezuniyetini tercihen İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış ve Siyaset Bilimi vc Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor ya da tamamlamış olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim

Görevlisi

1 Lisans vc tezli yüksek lisans eğitimini Hemşirelik alanında tamamlamış olmak.
Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim

Görevlisi

t Lisans vc tezli yüksek lisans eğitimini Hemşirelik alanlarının birinde tamamlamış ve cıı az 5 yıl İlk vc Acil Yardım programlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi: 07.12.2018

Son Başvuru Tarihi: 21.12.2018

Ön Değerlendirme Tarihi: 24.12.2018

Sınav Tarihi: 26.12.2018

Sınav Sonuç Tarihi: 28.12.2018

10614/1-1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER