Akademik Personel | 01 Temmuz 2021, Perşembe

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 16 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

19 Nisan 2019
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 16 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerine toplam 16 Öğretim Görevlisi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

1AKÇADAĞ MYOULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜSİVİL HAVA ULAŞTIRMA
İŞLETMECİLİĞİ PR.
Öğretim Görevlisi21Sivil Havacılık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak,
2ARAPGİR MYOBİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
PR.
Öğretim Görevlisi31Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak,
3ARAPGİR MYOEL SANATLARI BÖLÜMÜGELENEKSEL EL SANATLARI PR.Öğretim Görevlisi51İç Mimarlık Programı lisans mezunu olmak,
belgelemek kaydıyla Mobilya Süsleme Sanatları alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak,
4ARAPGİR MYOELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜDOĞALGAZ VE TESİSATI
TEKNOLOJİSİ PR.
Öğretim Görevlisi51Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Termodinamik Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak,
5ARAPGİR MYOELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜELEKTRİK PR.Öğretim Görevlisi51Elektronik Mühendisliği mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, rotorlu hava
aracının uçuş kontrolüne yönelik çalışmalar yapmış olmak,
6ARAPGİR MYOMİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
BÖLÜMÜ
MİMARİ RESTORASYON PR.Öğretim Görevlisi61Mimarlık mezunu olmak, Şehir ve Bölge
Planlama Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak,
7BATTALGAZİ MYOPARK VE BAHÇE BİTKİLERİ
BÖLÜMÜ
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PR.Öğretim Görevlisi61Biyoloji mezunu olmak, Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak, Tıbbi ve Endemik Bitkiler üzerine çalışmalar yapmış
olmak,
8DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYOMÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK
BÖLÜMÜ
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PRÖğretim Görevlisi11Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup, 112 Acil Yardım Merkezlerinde Sağlık alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak,
9DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYOMÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK
BÖLÜMÜ
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PRÖğretim Görevlisi31Lisans mezunu olup, lisans sonrası İtfaiye Teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak,
10DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYOMÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜSOSYAL GÜVENLİK PR.Öğretim Görevlisi51Lisans ve yüksek lisans öğrenimleri İşletme olup, yüksek lisans sonrası Yükseköğretim
Kurumlarında ders verme deneyimi bulunmak, sürdürülebilir çevre konusunda çalışmalar yapmış olmak,
11DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYOMÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜSOSYAL GÜVENLİK PR.Öğretim Görevlisi61Kamu Yönetimi mezunu olmak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek
lisans yapmış olmak, kentleşme ve çevre sorunları üzerine çalışmalar yapmış olmak,
12HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MYOTASARIM BÖLÜMÜİÇ MEKAN TASARIMI PR.Öğretim Görevlisi31Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği lisans mezunu olmak tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az on yıl ders verme deneyimine sahip olmak,
13HEKİMHAN MEHMET EMİN
SUNGUR MYO
TASARIM BÖLÜMÜİÇ MEKAN TASARIMI PR.Öğretim Görevlisi51Heykel lisans mezunu olmak, Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı'nda tezli
yüksek lisans yapmış olmak,
14REKTÖRLÜKREKTÖRLÜKREKTÖRLÜK BEDEN EĞİTİMİ
PROGRAMI
Öğretim Görevlisi41Antrenörlük Eğitimi mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında
alanında çalışmış olmak,
15YEŞİLYURT MYOTEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE
DERİ BÖLÜMÜ
TEKSTİL
TEKNOLOJİSİ PR.
Öğretim Görevlisi41Tekstil Mühendisliği mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Agro Tekstil üzerine
çalışmalar yapmış olmak,
16YEŞİLYURT MYOTEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜTEKSTİL
TEKNOLOJİSİ PR.
Öğretim Görevlisi51Tekstil Mühendisliği mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, iplik üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak,

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

(Öğretim Görevlisi Alım İlanı)

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak (geçerlilik süresi 5 yıldır), merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır.

MUAFİYET

1-Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Ek de yer almaktadır.)

2-ALES Belgesi

3-Özgeçmiş

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.Fotoğraf (1 adet)

6-Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript (tüm öğrenimler için) e-devlet çıktısı olmalıdır.

7-Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

8-Askerlik Belgesi (e-devlet çıktısı)

9-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

1-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

2-İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir.

3-Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Başvurular ilanda belirtilen ilgili birimlerimizin başvuru adreslerine şahsen yapılacaktır. Posta vb. yöntemlerle gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5-Yapılan başvuruların ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

6-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilirler

7-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İlan Takvimi:

Başvuru başlangıç tarihi 18.04.2019

Sınav Tarihi 17.05.2019

Son başvuru tarihi 02.05.2019

Sonuç açıklama tarihi 24.05.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi 10.05.2019

Nihai Sonuçların ilan edileceği internet adresi www.ozal.edu.tr

       

Kolay Hobiler