Akademik Personel | 22 Şubat 2019, Cuma

Lokman Hekim Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

29 Mart 2018
Lokman Hekim Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların;

  • Başvuru dilekçesini,
  • YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),
  • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için), Uzmanlık Belgesi fotokopilerini,
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,
  • Varsa yabancı dil başarı belgesini,
  • Çalışma/Emeklilik Belgesini,

içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, Doçent/Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının 4 (dört) adet CD şeklinde hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Sok. No. 6 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2 – Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır.

3 – Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5 – Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6 – 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN SAYI AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anatomi Doktor Öğretim Üyesi 2 Anatomi alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Alanında Doktora yapmış olmak veya

uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 3 En az on yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak

ve Laporoskopikcerrahi, meme cerrahisi

veya obezite cerrahisi konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 1 Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını

tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 En az beş yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak

veya neonatolojialanında yenidoğanlarda

hipotermi tedavisi konusunda

çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hematoloji alanında çalışmış olmak ve kemik

iliği transplantasyonu konusunda

belge sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 En az beş yıldır doçentlik unvanını taşıyor olmak

ve böbrek nakli, hemodiyaliz ve nefrotik

sendrom konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 En az beş yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak

ve Hepatoselüler kanserli hastalar

konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 En az on yıl uzman olarak çalışmış olmak ve

bağırsak hastalıkları konusunda çalışma

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını

tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji Embriyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Metabolik Sendromlu Sıçan Kortikal

Nöronlarında Endoplazmik Retikulum Stresiyle

İlgili Faktörlerin Araştırılması ve Nörogenezile

ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji Embriyoloji Doçent 1 Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 2 En az beş yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak ve Laboratuvarda standardizasyon veya ldl sialik asit konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarında çalışma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nöroloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birinde uzmanlığını tamamlamış olmak veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programından mezun olmak ve Yüksek Lisans ya da Doktorasını alanında tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 2 Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak ve Doktorasını Hemşirelik alanlarından birisinde yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Profesör 1 Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Çocuk sağlığı ve beslenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 Tıp Fakültesinden mezun olup Gastroenteroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesinden mezun olup Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 2 Tıp Fakültesinden mezun olup Kadın Hastalıkları ve Doğum veya Çocuk Hastalıkları alanlarında uzmanlığını tamamlamış olmak veya Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak ve doktorasını Çocuk Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 2 Ebelik Lisans programından mezun olmak ve Yüksek Lisans ya da Doktorasını alanında tamamlamış olmak veya Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak ve doktorasını Kadın Doğum Hemşireliği alanında yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Doktor Öğretim Üyesi 3 Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Profesör 1 Biyomekanik konusunda çalışmalar yapmış olmak ve yurt dışı deneyimi olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Doçent 1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünden mezun olmak, doktora çalışmasını yurt dışında yapmış olmak ve dezavantajlı (engelli, down sendromlu vb.) çocukların bedensel gelişimleri hakkında çalışmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Doktor Öğretim Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olmak, doktora çalışmasını yurt dışında yapmış olmak ve güreş sporu üzerine çalışmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Doktor Öğretim Üyesi 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olmak ve
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Profesör 1 Eczacı, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Profesör 1 Eczacı, Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak; pulmonerfarmakoloji üzerinde çalışmalar yapmış olmak
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik Doktor öğretim üyesi 1 Eczacı, Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak; halk ilaçları, antikanserojen aktivite ve HPTLC konularında deneyimli olmak
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Profesör 1 Eczacı, Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak; üreme sistemi ve endokrin sistem toksisitesi üzerinde çalışmaları bulunmak
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doktor öğretim üyesi 1 Eczacı, Farmasötik Teknoloji alanında doktorasını yapmış olmak; kalite tasarımı alanında akademik çalışmaları bulunmak
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Profesör 1 Eczacı, Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak; kemometrik yöntemler ve nanopartiküller içeren ilaç analizlerinde deneyimli olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER