Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yenilendi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yenilendi
       

26 Şubat 2014 Tarihli Resmi gazetede ’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b,c,d) bentleri değiştirildi.

Resmi gazete yayımlanmış olan Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde göze çarpan değişiklikler şu şekilde:

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Yükseklisans diplomasıyla sanatta yeterlilik ve doktora programlarına başvuranların, ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55; lisans diplomasıyla başvuranların 80 puan almaları veya belirtilen standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Değişiklik: Önceki yönetmelikte lisans diplomasıyla başvuranlardan istenilen Ales skoru 70’ti. 

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. Değişiklik: Önceki yönetmelikte not ortalamasının 3 veya üstü olması kısıtı bulunmamaktaydı.

Akademikpersonel’in Yorumu: Yönetmelikte gerçekleşen temel değişiklik doğrudan lisans mezunu olarak doktora programlarına başvurmaya belirli bir standart getirilmesi. Doktora eğitimi, ciddi ve uluslararası geçerliliği olan bir eğitim. Ayrıca, doktora öncesi yapılan yüksek lisans, doktora sürecinin daha öğretici ve verimli geçmesini sağlamakta. Bunun yanında doktora programlarına artık tezsiz yüksek lisans mezunlarının başvurması yeni yönetmelikte birlikte kaldırılmıştır. Ancak;

GEÇİCİ MADDE 3: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Bu yeni uygulamanın, doğal olarak bütünleşik doktora programlarına etkisi olacağı düşünülmekte. Doktoranın hak ettiği değeri alması ve bilimsel kriterlerin yüksek tutulması açısından bu uygulama mantıklı gözükmekte.

Not: resmi gazete incelendiğinde Temel Tıp Bilimlerinde doktora yapma mevzuatını içeren “d” maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmekte.

Detaylı Bilgi İçin Resmi Gazeteye Bakabilirsiniz.

 

       

Kolay Hobiler