Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi çeşitli alanlarda 8 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik personel alacak.

 

16 Mayıs 2019 tarihli iptal ilanı için tıklayınız

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI / PROGRAMÜNVANDERECEADETALESY. DİLÖZEL ŞARTLAR
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiAraş.Gör.717050Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiAraş.Gör.717050Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiAraş.Gör.717050Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiAraş.Gör.717050Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiAraş.Gör.717050Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelikAraş.Gör.737050Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. Ebelik ya da Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
RektörlükMerkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevlendirilmek üzereÖğr.Gör. (Uygulamalı Birim)517050Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak. Moleküler mikrobiyoloji
alanında çalışma yapmış olmak.
617050Biyomühendislik alanında lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek şartıyla lisans mezuniyeti sonrası en
az 1 yıl AR-GE elemanı olarak çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonKardiyopulmoner Fizyoterapi ve RehabilitasyonÖğr.Gör. (Ders Verecek)617050Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiÖğr.Gör. (Ders Verecek)617050Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Çocuk Bakım ve Sağlık HizmetleriÇocuk GelişimiÖğr.Gör. (Ders
Verecek)
6170Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Diksiyon ve konuşma eğitimi alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakım ve Sağlık HizmetleriÇocuk GelişimiÖğr.Gör. (Ders Verecek)5170Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl ders
vermiş olmak

İlanın detayları şu şekilde;

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 10/05/2019
Son Başvuru Tarihi : 24/05/2019
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 31/05/2019
Giriş Sınavı Tarihi : 10/06/2019
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 17/06/2019
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

Genel ve Özel Şartlar:
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 – ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun esdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir
4 – Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
5 – Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
6 – Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
7 – 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
8 – Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim
sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Muafiyet:
1 – Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 – Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
1 – Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
2 – Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3 – Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
4 – Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
5 – İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi …vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
6 – Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7 – Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenen Belgeler
1 – Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2 – Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
3 – Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4 – Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
5 – ALES ve Yabancı Dil sonuç belgesi,
6 – Doktora/Lisans/Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği,
7 – Araştırma görevlileri kadroları için istenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.
8 – Lisans/Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
9 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
10 – Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi,
11 – Alanında İş Tecrübe Belgesi, (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)
12 – Onaylı hizmet belgesi . (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.) İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

       

Kolay Hobiler