Akademik Personel | 31 Mayıs 2020, Pazar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

22 Aralık 2018
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazetemde yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ BÖLÜM ABD/ASD/ PR UNVANI KADRO

DERECESİ

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA
Mühendislik

Fakültesi

Jeoloji

Mühendisliği

Mineraloji

Petrografi

Profesör 1 1 Kil minerallerinin oluşumu ve karakterizasyonu ile killerin endüstriyel uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YO. Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 1 1 Sporda Psiko-sosyal alanlarda ve futbol taraftarlarıyla ilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 3 1 Matematik öğretme kaygısı, matematiksel modelleme alanlarında çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim

Yönetimi

3 1 Eğitim yönetimi, felsefesi, örgütsel yurttaşlık konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Biyoloji Zooloji 1 1 Scarabaeidae (Colcoptera) familyası üzerine faunistik ve taksonomik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Jeoloji

Mühendisliği

Genel Jeoloji Dr.Öğretim

Üyesi

5 1 Kil, karbonat oluşumlarının jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve kökeni konulannda çalışmalar yapmış olmak.
Fakültesi Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği Seramik

Mühendisliği

2 1 Elektrik akımı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın sahibi olmak.
Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Kimya Analitik Kimya 3 1 Eser element zenginleştirmesi, iyonlaşma sabiti ve grafenoksit konulannda çalışmaları olmak.
Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji I 1 Göç sosyolojisi, siyasal katılım, kimlik ve göç alanlarında çalışmalan olmak.
Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 3 1 Sınıf eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve ilkokul sosyal bilgiler öğretimi, vatandaşlık ve demokrasi konularında çalışmaları bulunmak.
Okul Öncesi Eğitimi 4 1 Gelişim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak ve ebeveyn kontrolü üzerine çalışmaları bulunmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2 1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akademik başan üzerine etkileri, motivasyon, PISA programı üzerine uluslararası çalışması olmak.
Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık İç Mimarlık 1 1 Mobilya tasarımı ve ağaç malzemenin modifikasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.
Simav

Teknoloji

Fakültesi

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Yenilenebilir

Eneıji

Sistemleri

3 1 Rüzgar kaynak değerlendirmesi ve rüzgar santrali fizibilitesi hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm

İşletmeciliği

Turizm

İşletmeciliği

2 1 İnsan kaynaklan yönetimi alanında doğallaştırma üzerine çalışmış olmak.
3 1 Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 1 Yiyecek deneyimi, hizmet hataları telafisinde çalışmaları olmak.
Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 1 Sigortacılık, sigorta ve risk yönetimi, finans, işletme, iktisat alanlanndan birinden doktora mezunu olmak ve finans alanında çalışmaları bulunmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız