Akademik Personel | 27 Mayıs 2020, Çarşamba

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

21 Ekim 2019
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
       

Konya’da faaliyet gösteren KTO Karatay Üniversitesi 29 Ekim 2019 tarihli resmi gazete ilanında Hukuk Fakültesi bünyesinde görev almak üzere öğretim elemanı alacağını duyurdu. İlgilenen adaylar başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapabilecekler.

KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanı ilanının detayları;

BİRİMBÖLÜM/ALANKADRO SAYISIUNVANIŞARTLARI
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk Bölümü
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
1Arş. Gör.Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Ticaret Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Ticaret Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan almış olmak.

KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanı merkezi sınavı ve ön değerlendirme tarihleri ise şöyle;

Müracaatların Başlama Tarihi : 21.10.2019
Son Müracaat Tarihi : 05.11.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.11.2019
Sınav Tarihi : 11.11.2019
Değerlendirme Tarihi : 14.11.2019

İstenilen belgeler;

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3- Özgeçmiş (CV)
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi
kabul edilmektedir.)
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) Mezuniyet
Belgesi)
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa))
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için)
11-Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda
“tecrübe şartı” isteniyorsa)
12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (EDevlet belgesi kabul edilmektedir.)

Resmi gazetede yayımlanan diğer ilanlar;

İhsan Doğramacı Bilken Üniversitesi 1 Dr. Öğr. Üyesi

İstanbul Bilim Üniversitesi 1 Prof., 1 Dr. Öğr. Üyesi

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 3 Öğr. Gör.

Bursa Uludağ Üniversitesi 6 Öğr. Gör.

İstanbul Aydın Üniversitesi 17 Prof. Dr., 13 Doç. Dr., 29 Dr. Öğr. Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 102 Arş. Gör., 15 Öğr. Gör.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 95 Arş. Gör.

TED Üniversitesi 2 Prof., 2 Doçent, 8 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğr. Gör., 12 Arş. Gör.