Akademik Personel | 25 Ocak 2020, Cumartesi

KTO Karatay Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

KTO Karatay Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanına göre Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne doktor öğretim üyesi alımı yapılacak. KTO Karatay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

KTO Karatay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜM/ALANÜNVANISAYISIARANAN ŞARTLAR
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiMimarlık BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Mimarlık Anabilim Dalında doktorasını
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiGrafik Tasarım BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Resim Bölümü lisans mezunu olmak. Resim Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Resim ve Grafik Tasarım ile ilgili yayın ve
çalışmaları olmak.

 

KTO Karatay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi : 12.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 27.09.2019