Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Konya Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

10 Nisan 2019
Konya Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Konya Teknik Üniversitesi birimlerine toplam 18 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİMİBÖLÜMANABİLİM DALIKADRODERECEADETÖZEL ŞART
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ElektronikProfesör11Yapay Bağışıklık, Otomatik Uyku Evreleme ve Biyomedikal
alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
İnşaat MühendisliğiMekanikProfesör11Yığma duvarların mekaniksel davranışı konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıProfesör11Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) yöntemi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ElektronikDoçent11Medikal kızılötesi termografi görüntüleme ve yapay zeka
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektronikDoçent11Yapay Zeka, akıllı Sensörler ve endüstriyel Elektronik kartların dizaynı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiHarita MühendisliğiArazi YönetimiDoçent11Doçentliğini Harita Mühendisliği alanında almış olmak.
Toplu taşınmaz değerleme sistemi konusunda çalışmaları bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya MühendisliğiKimyasal TeknolojilerDoçent11Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Bor kimyası ve kristalizasyon alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya MühendisliğiKimyasal TeknolojilerDoçent11Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Ağır metal adsorpsiyonu ve iyon değişim reçineleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya MühendisliğiTemel İşlemler ve TermodinamikDoçent11Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Tepkimeli özütleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Maden MühendisliğiCevher HazırlamaDoçent11Kil mineralleri, ağır metaller ve siyanür, flotasyon,
koagülasyon ve flokülasyon konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDoçent11Doktor ve Doçentlik ünvanını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanından almış olmak. Elektronik Seramikler / Piezoelektrik Seramikler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDr.Öğr.Üyesi11Dolgu duvarların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıDr.Öğr.Üyesi11Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Proses ve Reaktör Tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakina MühendisliğiEnerjiDr.Öğr.Üyesi11Pompa çarklarında akış yapısı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakina Mühendisliğiİmalat MühendisliğiDr.Öğr.Üyesi21Hidroşekillendirme imalat yöntemiyle ilgili çalışmaları bulunmak
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkBina BilgisiDr.Öğr.Üyesi21Eleştirel rejyonalist yaklaşım konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkRestorasyonDr.Öğr.Üyesi21Kültürel miras belgeleme teknikleri, koruma ve restorasyon konularında çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler MYOElektrik ve EnerjiElektrikDr.Öğr.Üyesi31PID parametreleri ve relüktans motorlar alanında çalışmalar
yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

Profesörlük kadrosuna başvuran adayların “Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” Profesörlük bölümü 4. maddesi uyarınca Doçentlik sonrası yaptığı A-1.1, A-2.1, L-1.1, veya L-2.1 faaliyet sınıfındaki bir çalışmayı “başlıca araştırma eseri” olarak sunmaları gerekmektedir. Sunulan eserde birinci isim veya sorumlu yazar olunmalıdır.

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik sözlü sınavından veya Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversite tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime (Fakülte/MYO) başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

 

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Atanmaya hak kazanan personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Başvuru sırasında Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı web sayfasında bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)” ile nüfus cüzdanı fotokopisi ve e-Devletten alınacak Adli
Sicil Kaydı belgesi de getirilecektir.
4. Müracaat eden adayların Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama
Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemiz “Akademik Yükseltme ve Ön Değerlendirme Kurulu (AYÖK)” tarafından incelenecek olup,
bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal
edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm
terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
11. İlanımıza Üniversitemiz web sayfası “http://www.ktun.edu.tr/” adresinden ulaşılabilir.

 

       

Kolay Hobiler