Akademik Personel | 20 Ağustos 2019, Salı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
       

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakültesiBirimi/BölümüUnvanıAdediUzmanlık Alanı/Açıklama
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiPsikolojiProfesör1Doçentliğini Psikoloji alanında almış olmak. Bu alanda çalışmaları bulunmak.
Doçent1Doçentliğini Psikoloji alanında almışolmak. Bu alanda çalışmaları bulunmak
Dr. Öğretim Üyesi2Doktorasını Psikoloji, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji veya Deneysel Psikoloji alanlarından birinde yapmış olmak. Bu alanlarda çalışmaları bulunmak.

İlanın detayları ise şu şekilde;

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doçentlik/doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet (ayrıca 6 adet CD halinde), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca sözlü sınav koşulu bulunmamaktadır.
3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
6) 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.
Daha fazla Bilgi için: (0 332) 223 5423 – 223 5488 e-posta: [email protected] web: www.gidatarim.edu.tr

       

BENZER HABERLER