Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak

24 Ağustos 2019
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak
       

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü doçent kadrosuna 1 akademisyen alımı yapacak.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doçent alım ilanı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakülteBirimi/BölümüUnvanıAdediUzmanlık Alanı/Açıklama
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiDoçent1Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. İletişim sistemleri, bilgisayar ağları ve bilgisayar mimarileri konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doçent alım ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Yukarıdaki tabloda belirtilen kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doçentlik belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

1) Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.
2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca sözlü sınav koşulu bulunmamaktadır.
4) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
6) İlgili bölümde eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmesi gerekir.
7) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
8) İlgili kadroya atanması uygun bulunan adayın göreve başlatılması hususunda 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doçent alım ilanına ayrıca www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Daha fazla Bilgi için: 0 (332) 223 5423 – 223 5488 e-posta: [email protected]

       

Kolay Hobiler