Akademik Personel | 24 Ekim 2020, Cumartesi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 5 Akademisyen Alımı Yapacak

23 Ağustos 2019
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 5 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 5 Akademisyen Alımı Yapacak.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olarak 5 akademisyen alımı ilanı yayımladı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakültesiBirimi/BölümüUnvanıALESYabancı
Dil
Kadro
Sayısı
Özel şartlar
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi
Bilgisayar MühendisliğiAraştırma Görevlisi70 yetmiş80 seksen1Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak, ilk başvuru tarihinde otuz beş
yaşını doldurmamış olmak.
RektörlükYabancı Diller KoordinatörlüğüÖğretim Görevlisi
(İngilizce ders veren)
70 yetmiş90 doksan4İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili
ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, mezunu olmak; tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Elemanı Alım İlanı:

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi ve 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) olmak üzere toplam 5 (beş) adet öğretim elemanı alınacak olup adaylarda aranacak asgari nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Adaylarından İstenen belgeler:

1- Başvuru dilekçesi (https://personel.gidatarim.edu.tr/tr/formlar) adresinden ulaşılabilir.
2- Özgeçmiş
3- Nüfus cüzdanı veya TC Kimlik kartı fotokopisi
4- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
5- Onaylı Lisans/Yüksek Lisans (öğretim görevlisi) Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
6- Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans (öğretim görevlisi) transkriptlerinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti)
7- ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış)
8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS (son 5 yıl içinde alınmış) veya eşdeğeri)
9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

Resmi Gazete Yayım: 23.08.2019
Son Başvuru Tarihi:06.09.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 10.09.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 13.09.2019
Sonuç Açıklanma Tarihi: 18.09.2019

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanına www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Telefon: (0332) 223 5423

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.