Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

Kocaeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Kocaeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?
       

Kocaeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Kocaeli Üniversitesi geçtiğimiz günlerde 5 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurmuştu. İlgili ilana başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar neler? Hangi bölümlere alım yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman?

Detaylar haberimizin devamında;

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜABD/PROG.ÜNVANIDERECEADETÖZEL ŞART
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiÖğr. Gör.51Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.
Adalet MYOHukukAdalet Prog.Öğr. Gör.51Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında belgelendirmek kaydıyla en az 7 yıl deneyim sahibi olmak.
Adalet MYOHukukAdalet Prog.Öğr. Gör.51Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Değirmendere Ali Özbay MYOEl SanatlarıKuyumculuk ve Takı Tas. Prog.Öğr. Gör.51Güzel sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı mezunu olup İslam Tarihi ve Sanatlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Gazanfer Bilge MYOPazarlama ve ReklamcılıkHalkla İlişkiler ve TanıtımÖğr. Gör.51İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Lisans mezunu olmak, Kişilerarası İletişim Bölümü Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve alanında en az lisans mezuniyeti sonrası 5 yıl tecrübe sahibi
olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresinden akademik kadrolara ait başvuru formunu (öğretim yardımcıları) eksiksiz olarak iki adet doldurması gerekmektedir.
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri/yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir)
5- Onaylı resmi transkript belgesi (Lisans eğitimi ile ilgili)
6- ALES belgesi fotokopisi
7- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş.)
9- Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

 

Genel Şartlar
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Alesten en az 70 puan almış olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirlenen koşullar uygulanacaktır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve sınav sonucu değerlendirme aşamalarında ALES 70 olarak kabul edilir.

AÇIKLAMALAR
1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3- Mezuniyet belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine üniversitemiz senatosu karar verir.
5- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak adrese ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
6- Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.kocaeli.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
8- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
9- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Yeri ve Adresi
Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 07.06.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.06.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 01.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.07.2019

       

Kolay Hobiler