Akademik Personel | 27 Haziran 2021, Pazar

Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Mecliste ÖYP’lilerin 50/d Sorununu Dile Getirdi

Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Mecliste ÖYP’lilerin 50/d Sorununu Dile Getirdi
       

27 Ekim 2016 Perşembe günkü Meclis tutanaklarına göre; Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Mecliste ÖYP’lilerin 50/d Sorununu Dile Getirdi

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayıları 15 bini bulan öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamındaki ÖYP’li araştırma görevlilerinin iş güvenliği KHK’yla bir gecede ortadan kaldırıldı. Araştırma görevlilerinin eğitimlerini tamamladıklarında görevlerine devam etmelerini sağlayan 33/A maddesi eğitim sonunda işten atılmalarına neden olan güvencesizliğin cisimleşmiş hâli olan 50/D kadrolara dönüştürüldü. Oysa ÖYP, sözlü mülakata gerek kalmadan, liyakata dayalı akademisyen alan tek sistemdi. Geçmiş dönem hükûmet programında ülkemiz geniş coğrafyaların nitelikli beyinleri için bir cazibe merkezi alanına dönüştürülecekti ancak çıkarılan KHK’yla, nitelikli beyinler için ülkemizi cazibe merkezi hâline getirmek bir yana dursun, beyin göçünün de önü açıldı. KHK’yla ÖYP düzenlemesi geri alınmalı, herkese iş güvencesiyle emeğin ve kazanılmış hakkın güvencesi sağlanmalıdır. Özgür bilimi, laik ve parasız eğitimi savunan akademisyenlerin tasfiyesi ve asistan kıyımı son bulmalıdır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Son olarak Sayın Özdemir…

Kaynak: TBMM

       

Kolay Hobiler