Akademik Personel | 29 Mayıs 2020, Cuma

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü profesör kadrosuna öğretim üyesi alımı yapılacak.

Koç Üniversitesi profesör alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakülteBölümUnvanKadroÖzel Koşullar
Fen FakültesiMatematikProfesör1Cebirsel geometri ve aritmetik cebirsel geometri alanlarında uzmanlığı olmak; ilgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak; alanında İngilizce ders
verme deneyimine sahip olmak.

 

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Profesör kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Profesör kadrosu için:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.