Akademik Personel | 26 Ekim 2020, Pazartesi

Koç Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

1 Ağustos 2019
Koç Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Koç Üniversitesi 1 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakülteBölümUnvan /
Kadro
Özel KoşullarSon Başvuru
Tarihi
Hukuk FakültesiMilletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalı1
Doçent
Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doktora tez çalışması yapmış olmak
Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak
Milletlerarası Kamu Hukuku alanında uluslararası nitelikte seçkin yayınlar yapmış olmak
İngilizce ders verme ve yayın yapma yeteneğine sahip olmak
26.08.2019

 

İlanın detayları şu şekilde;

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Doçent kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.